15-Güçlü Yönlere Dayalı Hemşİrelik Bakımı

15-Güçlü Yönlere Dayalı Hemşİrelik Bakımı 6.Altınbaş, Y, Yavuz Van Giersbergen, M . (2019). Güçlü Yönlere Dayalı Hemşirelik Bakımı. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5 (2), 1652-1665. DOI: 10.30569/adiyamansaglik.528795 İndekslendiği Dizinler: Index Copernicus, Türkiye Atıf Dizini, TÜRK MEDLİNE, Google Scholar, Arastirmax, SOBİAD, CrossRef

14-Lomber Disk Hernisi Olan Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

14-Lomber Disk Hernisi Olan Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Candan Dönmez, Y, Yavuz Van Giersbergen, M, Aslan Başlı, A, Yıldız, M, Yıldız, E. (2019). Lomber Disk Hernisi Olan Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının ve Öz-Bakım Gücünün Belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5 (2), 1628-1641. DOI: 10.30569/adiyamansaglik.545233

12-Investigation of Surgical Smoke Symptoms and Preventive Measures

12-Investigation of Surgical Smoke Symptoms and Preventive Measures Yavuz van Giersbergen M., Okgün Alcan A., Kaymakçı Ş, Özşaker E, Dirimeşe E. (2019). Investigation of surgical smoke symptoms and preventive measures in Turkish operating rooms. International Journal of Health Sciences and Research, 9(1), 138-144.

11-The Surgical Pathology Specimen Safety Study-Management Errors in the Operating Room

11-The Surgical Pathology Specimen Safety Study-Management Errors in the Operating Room Bülbüloğlu S. Eti Aslan F., Yavuz van Giersbergen, M. (2018) “The Surgical Pathology Specimen Safety Study: Management Errors in the Operating Room” Surgery Curr Res 2018, Vol 7(5): 305 DOI: 10.4172/2161-1076.1000305