KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI / EDİTÖRLÜK

 1. Dramalı, A., Kaymakçı, Ş., Özbayır, T., Yavuz, M. (1999). Temel İlkyardım Uygulamaları (Birinci Baskı). İzmir: Saray Medikal Yayıncılık. (Birinci Baskı)
 2. Dramalı, A., Kaymakçı, Ş., Özbayır, T., Yavuz, M. (2001). Temel İlkyardım Uygulamaları İzmir: Saray Medikal Yayıncılık. (İkinci baskı).
 3. Dramalı, A., Kaymakçı, Ş., Özbayır, T., Yavuz, M., Demir, F. (2003). Temel İlkyardım Uygulamaları. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi (Genişletilmiş Üçüncü baskı).
 4. Aslan, F.E., Yavuz, M. (2006). Hastaya Ağrı ile Başetme Stratejilerinin Öğretimi. Aslan, F.E. (Editör) Ağrı Doğası Ve Kontrolü. ss:148-155. (Birinci Baskı)
 5. Yavuz, M. (2006). Non Farmakolojik Yöntemlerle Ağrı Kontrolü. Aslan, F.E. (Editör) Ağrı Doğası Ve Kontrolü.ss:135-147.(Birinci Baskı)
 6. Yavuz, M., Özbayır T., Demir Korkmaz F., Kaymakçı Ş. (2009) 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. ISBN 978-975-92475-4-6
 7. Yavuz, M. (2010). Ağrılı Hasta ve Aile Eğitimi. Aslan, F.E. (Editör) Ağrı Doğası ve Kontrolü. ss:175-182. (ikinci Baskı)
 8. Yavuz, M. (2010). Ağrının İlaç Dışı Yöntemlerle Kontrolü. Aslan, F.E. (Editör) Ağrı Doğası ve Kontrolü. ss:161-174.(ikinci Baskı)
 9. Yavuz, M., Kaymakçı Ş., Özşaker E. (2011) 7. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. ISBN 978-975-92475-5-3
 10. Yavuz, M. (2011) Destek Yüzeyler. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri. Ed Aştı TA. Karadağ A. Nobel Kitapevi: Adana, ss:343-374. Kitap Çevirisi
 11. Yavuz, M., Demir, F., Özbayır, T. (2012). Temel İlkyardım İzmir: Meta Basım
 12. Yavuz M., Kaymakçı Ş., Dönmez Y C., Dolgun E. (2013) 8. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. ISBN 978-975-92475-6-0
 13. Yavuz, M. (2014) Kas İskelet Sistemi Hastalıkları. Editörler: Karadakovan A. Aslan FE. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım Nobel Kitapevi: Adana, ss:1241-1313 (Geliştirilmiş Üçüncü Baskı) ISBN
 14. Yavuz, M. (2014) Kas İskelet Sistemi Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. Editörler: Karadakovan A. Aslan FE. Dahili Ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım Nobel Kitapevi: Adana, ss:1229-1240(Geliştirilmiş Üçüncü Baskı) ISBN
 15. Yavuz, M. (2014) Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi. Editörler: Karadakovan A. Aslan FE. Dahili Ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım Nobel Kitapevi: Adana, ss:1049- 1057(Geliştirilmiş Üçüncü Baskı) ISBN
 16. Yavuz, M. (2014) Yanıklar. Ed Karadakovan A. Aslan FE. Dahili Ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım Nobel Kitapevi: Adana, ss:1019- 1048 (Geliştirilmiş Üçüncü Baskı) ISBN
 17. Yavuz, M. (2014) Günübirlik Cerrahi. Ed Karadakovan A. Aslan FE. Dahili Ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım Nobel Kitapevi: Adana, ss:307-321(Geliştirilmiş Üçüncü Baskı) ISBN
 18. Yavuz, M. (2014) Ameliyat Öncesi Bakım. Ed Karadakovan A. Aslan FE. Dahili Ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım Nobel Kitapevi: Adana, ss:223-238 (Geliştirilmiş Üçüncü Baskı) ISBN
 19. Yavuz M., Altınbaş Y. (2014) Acile Yeniden (Tekrar) Başvuru Nedenleri. Editörler Aslan FE, Olgun N. Erişkinlerde Acil Bakım. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, syf:41-48
 20. Ter N., Yavuz van Giersbergen M. (2015) Basınç Yaralarının Önlenmesi. Ameliyathane Hemşireliği. Editörler: Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş. s: 483-488, 2015. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN 978-975-17-0000-1
 21. Yavuz van Giersbergen M., Ter N. (2015)Ameliyat Masası ve Yatak Özellikleri. Ameliyathane Hemşireliği. Editörler: Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş. s: 477-482, 2015. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN 978-975-17-0000-1
 22. Yavuz van Giersbergen M. (2015) Malign Hipertermi. Ameliyathane Hemşireliği. Editörler: Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş. s: 355-362, 2015. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN 978-975-17-0000-1
 23. Gök F., Yavuz van Giersbergen M. (2015) Cerrahi Hastasında Ağrı Kontrolü. Ameliyathane Hemşireliği. Editörler: Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş. s: 325-338, 2015. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN 978-975-17-0000-1
 24. Yavuz van Giersbergen M. (2015) Ameliyat Öncesi Hemşirelik Yönetimi. Ameliyathane Hemşireliği. Editörler: Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş. s: 273-296, 2015. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN 978-975-17-0000-1
 25. Yavuz van Giersbergen M. (2015)Cerrahi Duman. Ameliyathane Hemşireliği. Editörler: Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş. s: 245-252, 2015. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN 978-975-17-0000-1
 26. Yavuz van Giersbergen M. (2015) Ameliyathanede Çevre Güvenliği. Ameliyathane Hemşireliği. Editörler: Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş. s: 209-216, 2015. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN 978-975-17-0000-1
 27. Yavuz van Giersbergen M., Okgün Alcan A. (2015) Elektrik ve Kimyasal Yanıklar. Ameliyathane Hemşireliği. Editörler: Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş. s: 173-176, 2015. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN 978-975-17-0000-1
 28. Yavuz van Giersbergen M. (2015) Hasta Güvenliğini Sağlamada Mevcut Yaklaşımlar. Ameliyathane Hemşireliği. Editörler: Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş. s: 131-142, 2015. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN 978-975-17-0000-1
 29. Yavuz van Giersbergen M., Şahin Köze B. (2015) Ameliyathanede Risk Yönetimi. Ameliyathane Hemşireliği. Editörler: Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş. s: 77 – 84. 2015. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN 978-975-17-0000-1
 30. Yavuz van Giersbergen M. (2015) Etkili İletişim. Ameliyathane Hemşireliği. Editörler: Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş. s: 9-18. 2015. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN 978-975-17-0000-1
 31. Yavuz M., Öğce F., Umar DÇ., Dönmez YC. (2015) 9. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir.
 32. Dolgun, E., Yavuz van Giersbergen M. (2016) Günübirlik Cerrahi, Editör Aslan FE. Cerrahi Bakım Vaka Analizleri ile Birlikte. Akademisyen Kitabevi- Ankara ss:405-424.ISBN: 9786059942584
 33. Özyürek, P., Yavuz van Giersbergen M. (2016) Basınç Yarası Editörler Aslan FE. Olgun N. Seçilmiş Semptom ve Bulguların Yönetimi. Akademisyen Kitabevi- Ankara ss:182-215. ISBN: 9786059942591
 34. Yavuz van Giersbergen, M., Argon G. (2017) Kas İskelet Sistemi ve Hareket Değerlendirmesi ve Klinik Karar Verme. Editör Aslan FE. Sağlığın Değerlendirilmesi ve Klinik Karar Verme. Akademisyen Tıp Kitabevi- Ankara. Konu 18. s: 479-510, 2017.