KONGRELER

 1. 26-27 Eylül 1996, 1.Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, ( Uluslararası Katkı ile ) İzmir. Kongre Sekreterliği
 2. 16-17 Eylül 1999, 2.Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, İzmir. Düzenleme Kurulu Üyesi
 3. 24-26 Mayıs 2000, 1. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, İzmir. Düzenleme Kurulu Üyesi, Teknik Komite Başkanlığı
 4. 15-19 Mayıs 2002, Ulusal Cerrahi Kongresi 2002 Hemşirelik Seksiyonu, Antalya. Düzenleme Kurulu Üyesi
 5. 22-26 Ekim 2003, 4.Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Kuşadası. Düzenleme Kurulu Üyesi
 6. 26-30 Mayıs 2004, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireleri 11. Kongresi Antalya. Düzenleme Kurulu Üyesi
 7. 21-24 Eylül 2005, VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Seksiyonu. İstanbul. Düzenleme Kurulu Üyesi
 8. 24-28 Mayıs 2006, Ulusal Cerrahi Kongresi 2006 Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi 2006 Antalya. Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi
 9. 04-08 Eylül 2007, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Gaziantep. Düzenleme Kurul Üyesi
 10. 3-6 Mayıs 2009, VI. Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Kuşadası Aydın. Düzenleme Kurul Üyesi Kongre Başkanı
 11. 5-8 Mayıs 2011, VII. Ulusal Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Çeşme. Düzenleme Kurulu Üyesi Kongre Başkanı
 12. 23-27 Mayıs 2012, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi/ 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, İzmir. Düzenleme Kurulu Üyesi Bilimsel Sekreter
 13. 3-6 Ekim 2012, I.Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Sempozyumu. Gaziantep. Düzenleme Kurulu Üyesi
 14. 15 Şubat 2013, Avrupa Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Günü Ameliyathane Hemşireliğinin İnsani Boyutu İstanbul. Düzenleme Kurulu Üyesi
 15. 5-6 Nisan 2013, Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri 2013″Bakım Kalite Göstergeleri İzmir. Düzenleme Kurulu Üyesi Toplantı Başkanı
 16. 15-19 Mayıs, VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi Antalya. Düzenleme Kurulu Üyesi
 17. 25 Mayıs 2013, Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar 2013 Ankara. Düzenleme Kurulu Üyesi
 18. 21-24 Kasım 2013, 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi EORNA Board Meeting Kongre Başkanı. Düzenleme Kurulu Üyesi Toplantı Başkanı
 19. 23 Ocak 2014, Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar “Cerrahi Dikiş Materyalleri”. Düzenleme Kurulu Üyesi
 20. 19 Şubat 2014, Avrupa Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Günü. Düzenleme Kurulu Üyesi Toplantı Başkanı
 21. 16-20 Nisan 2014, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi/ 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya. Düzenleme Kurulu Üyesi Hemşirelik Kongre Başkanı
 22. 21 Mart 2015, Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar 2015. Düzenleme Kurulu Üyesi Toplantı Başkanı
 23. 3-4 Nisan 2015, Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri 2015 “Herkes İçin Güvenlik”. Düzenleme Kurulu Üyesi Toplantı Başkanı
 24. 17-18 Nisan 2015, Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu. Düzenleme Kurulu Üyesi
 25. 19-23 Mayıs 2015, XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi- VIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi. Düzenleme Kurulu Üyesi
 26. 11-12 Haziran 2015, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri. Düzenleme Kurulu Üyesi Toplantı Başkanı
 27. 13-17 Nisan 2016, 20. Ulusal Cerrahi Kongresi / 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi. Hemşirelik Kongre Başkanı
 28. 19 Nisan 2016, 2. Bozyaka Hemşirelik Günleri – Basınç Yarası. Toplantı Başkanı
 1. 8–10 Ekim 2003, VII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Şanlıurfa. Bilimsel Kurulu Üyesi
 2. 8–10 Eylül 2004, VIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Bursa. Bilimsel Kurulu Üyesi
 3. 21–24 Eylül 2005, IX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Gaziantep. Bilimsel Kurulu Üyesi
 4. 26–28 Eylül 2005, Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği II. Ulusal Kongresi, Çeşme. Bilimsel Kurulu Üyesi
 5. 10–15 Haziran 2006, 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 1. Üroloji Hemşireliği Kongresi, Antalya. Bilimsel Kurulu Üyesi
 6. 6–8 Kasım 2006, 1. Evde Bakım Kongresi (Uluslararası Katılımlı) İzmir. Bilimsel Kurulu Üyesi
 7. 24-27 Ekim 2007, XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Çeşme İzmir. Bilimsel Kurul Üyesi
 8. 18-22 Nisan 2008, IV. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya. Bilimsel Kurul Üyesi
 9. 24-27 Nisan 2008, II. Uluslar Arası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu, Antalya. Bilimsel Kurul Üyesi
 10. 28-31 Mayıs 2008, Ulusal Cerrahi Kongresi 2008 Hemşirelik Seksiyonu, Antalya. Bilimsel Kurul Üyesi
 11. 16-18 Haziran 2008, XII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, İstanbul. Bilimsel Kurul Üyesi
 12. 15-19 Ekim 2008, Plastik Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya. Bilimsel Kurul Üyesi
 13. 5-8 Mart 2009, 3.Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Hemşirelik Toplantısı. Bilimsel Kurul Üyesi
 14. 17-21 Nisan 2009, 5. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Kıbrıs. Bilimsel Kurul Üyesi
 15. 19-24 Mayıs 2009, XII. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya. Bilimsel Kurul Üyesi
 16. 30 Eylül-3 Ekim 2009, IX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi,Malatya. Bilimsel Kurul Üyesi
 17. 3-8 Kasım 2009, Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Çeşme. Bilimsel Kurul Üyesi
 18. 16 Aralık 2009, T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu. Bilimsel Kurul Üyesi
 19. 14-18 Mayıs 2010, 6. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya. Bilimsel Kurul Üyesi
 20. 26-29 Mayıs 2010, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 2010 Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Ankara. Bilimsel Kurul Üyesi
 21. 22-25 Eylül 2010, XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Antalya. Bilimsel Kurul Üyesi
 22. 22-26 Nisan 2011, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi & 7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Belek/Antalya. Bilimsel Kurul Üyesi
 23. 16-19 Mayıs 2011, 15. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, İstanbul. Bilimsel Kurul Üyesi
 24. 14-15 Eylül 2011, 6. Plastik Rekonsttrüktif ve Estetik Cerrahi Hemşireliği Kongresi Çeşme İzmir. Bilimsel Kurul Üyesi
 25. 30 Eylül -2 Ekim 2011, I.Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Kuşadası. Bilimsel Kurul Üyesi
 26. 16-19 Şubat 2012, II. Hemşirelik Sempozyumu, İzmir. Bilimsel Kurul Üyesi
 27. 10-12 Eylül 2012, I. Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi: Yara ve Stoma Bakımı Kongresi İzmir. Bilimsel Kurul Üyesi
 28. 17-20 Ekim 2012, 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Ankara. Bilimsel Kurul Üyesi
 29. 17-20 Ekim 2012, 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Ankara. Bilimsel Kurul Üyesi
 30. 30 Ekim – Kasım 2013, 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Eskişehir. Bilimsel Kurul Üyesi
 31. 13-17 Kasım 2013, 2.Hepatopankreatobilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi-Antalya. Bilimsel Kurul Üyesi
 32. 17 – 20 Eylül 2014, 32. Çocuk Cerrahisi Kongresi-18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Trabzon. Bilimsel Kurul Üyesi
 33. 1-4 Nisan 2015, 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi. Bilimsel Kurul Üyesi
 34. 7-10 Mayıs 2015, 7. EORNA Congress The art of Perioperative Care: Eternally Evolving. Bilimsel Kurul Üyesi
 35. 28-31 Ekim 2015, 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi- 19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. Bilimsel Kurul Üyesi
 36. 01-04 Mart 2016, IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi. Bilimsel Kurul Üyesi
 37. 13-17 Nisan 2016, 20. Ulusal Cerrahi Kongresi / 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi. Hemşirelik Kongre Başkanı
 38. 19 Nisan 2016, 2. Bozyaka Hemşirelik Günleri – Basınç Yarası. Toplantı Başkanı
 39. 22-25 Haziran 2016, II. Uluslar arası Evde Bakım Kongresi. Bilimsel Kurul Üyesi
 40. 27-29 Ekim 2016, 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi – 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Onursal Başkan. Bilimsel Kurul Üyesi
 41. 16-18 Kasım 2016, IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi. Bilimsel Kurul Üyesi