KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

 1. Dramalı, A., Özbayır, T., Yavuz, M., Taş S. (1989). 0-12 Yaş Grubu Çocuklarda Meydana Gelen Zehirlenme Türleri. 1. Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Sempozyumu, 6-7 Eylül 1989, İstanbul. Sempozyum Kitabı, (241-250). İstanbul: I.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, 1992. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 2. Yavuz, M., Dramalı, A., Güler, Ü., Özen, Ş., Özbayır, T. (1990). Kolon ve Rektum Operasyonu Öncesi Barsak Temizlemede Kullanılan Solüsyonların Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Cerrahi Kongresi’90, 30 Mayıs- 1 Haziran 1990, İstanbul. Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Konuşmaları ve Bildirileri, (120-129). İstanbul: Hilal Matbacılık A.Ş. 1992. (Sözel Bildiri) (Tam Metin)
 3. Dramalı, A., Güler, Ü., Özen, Ş., Özbayır, T., Yavuz, M. (1990). Kolostomili hastalarda bakım ve hastanın taburculuğunda evvelki bakım hakkında hemşirenin hastaya verdiği bilginin değerlendirilmesi. Uluslararası Cerrahi Kongresi’90, 30 Mayıs- 1 Haziran 1990, İstanbul. Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Konuşmaları ve Bildirileri, (180-188). İstanbul: Hilal Matbacılık A.Ş. 1992. (Sözel Bildiri) (Tam Metin)
 4. Dramalı, A., Özbayır, T., Özen, Ş., Güler, Ü., Yavuz, M. (1990). Ameliyat esnasında kullanılan gaz ve poplin maskelerin ağız ve burundaki bakterilerin yayılmasını önlemedeki süresinin tesbiti. Uluslararası Cerrahi Kongresi’90, 30 Mayıs- 1 Haziran 1990, İstanbul. Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Konuşmaları ve Bildirileri, (203-212). İstanbul: Hilal Matbacılık A.Ş. 1992. (Sözel Bildiri) (Tam Metin)
 5. Dramalı, A., Özen, Ş., Özbayır, T., Yavuz, M. (1990). Ziyaret Saatlerinin ve Ziyaretçilerin Hasta ve Hastane Üzerine Etkisi. II. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 12-14 Eylül 1990, İzmir. II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri. (585-592). İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. 1992. (Sözel Bildiri) (Tam Metin)
 6. Dramalı, A., Güler, Ü., Özen, Ş., Özbayır, T., Yavuz, M. (1990). Hastanelerdeki Sağlık Personelinin Sigara Kullanımı ve Kullanım Anındaki Rölünün Değerlendirilmesi. II. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 12-14 Eylül 1990, İzmir. II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri. (726-733). İzmir:Ege Üniversitesi Basımevi. 1992. (Sözel Bildiri) (Tam Metin)
 7. Dramalı, A., Güler, Ü., Özen, Ş., Atay, M., Özbayır, T., Yavuz, M. (1990). Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Bu Kliniklere Özgü Terminoloji Bilgilerinin Değerlendirilmesi. II. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 12-14 Eylül 1990, İzmir. II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri. (786-791). İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi 1992. (Sözel Bildiri) (Tam Metin)
 8. Özen Ş. Atay M. Yavuz M. Dramalı A. (1992) Organ Transplantasyonunda Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 92, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu, 18-19 Mayıs, İstanbul. ( Sözel Bildiri)
 9. Dramalı A. Güler Ü. Yavuz M. (1992) Hemşire Gözlem Formlarının Önemi. Ulusal Cerrahi Kongresi 92, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu, 18-19 Mayıs, İstanbul. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 10. Yavuz, M., Dramalı, A. (1992).Yara Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Yeni Teknik ve Uygulamalar. III. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 24-26 Haziran 1992, Sıvas. III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı. (844-849). Sıvas: Esnaf Ofset Matbaacılık. 1992. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 11. Yavuz, M., Aslan, F.E. (1996). Otoklav Kullanımında Durum Saptama. I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, (UluslararasıKatkı İle) 26-27 Eylül 1996, İzmir. Bildiri Kitabı. (99-106). İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. 1997. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 12. Yavuz M., Dramalı A., Demir F., Yıldırım Ö. (1996). Ameliyathanede Yangın Emniyeti İle İlgili Durum Saptama. I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, (UluslararasıKatkı İle) 26-27 Eylül 1996, İzmir. Bildiri Kitabı. (167-173). İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi 1997. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 13. Güzelay, N.Ö.,Yavuz, M., Perpelek, S.Ş. (1996). Ameliyathanede Vücut İç Isısının İzlenmesinde Pulmoner Arter, Timpanik Membran, Rektal Isıların Karşılaştırılması. I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, (UluslararasıKatkı İle) 26-27 Eylül 1996, İzmir. Bildiri Kitabı. (313-316). İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi 1997. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 14. Yavuz, M., Dramalı, A. (1997). Erkek Öğrencileri İçeren Hemşirelik Eğitimi. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, Uluslararası Katılımlı, 10-12 Eylül 1997, Kıbrıs. Sempozyum Kitabı. (234-237). İstanbul: Çevik Matbaacılık 1999. (Sözel Bildiri) (Tam Metin)
 15. Demir, F.,Yavuz, M., Candan, Y., Dramalı, A. (1999). İzmir İli Ameliyathanelerinde Felaket Planı İle İlgili Durum Saptama. II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, 16-17 Eylül 1999, İzmir. Bildiri Kitabı. (185-191). İzmir:E.Ü. Basımevi, 2001. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 16. Yavuz, M. (1999). Günübirlik Cerrahide Ameliyathane Hemşireliği. II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, 16-17 Eylül 1999, İzmir. Bildiri Kitabı. (239-241). İzmir: E.Ü. Basımevi, 2001. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 17. Yavuz, M. (1999).Günübirlik Cerrahi Hastalarının Bakımı İçin Hemşire Bakım Formu Geliştirilmesi ve Formun Kalite Güvenliğinin İzlemi. Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulanmaları Sempozyumu, 22-23 Ekim 1999, Ankara. (197-199). (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 18. Bulut L, Yavuz M. (2000) Hastaların Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerini Algılamalarının İncelenmesi. 1. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs, İzmir, Program ve Özet Kitabı (ss:22-23). (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 19. Türk S, Yavuz M. (2000) Erkek Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğini Tercih Etme Durumlarının İncelenmesi. 1. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs, İzmir. Program ve Özet Kitabı (ss:23-24). (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 20. Cinpolat İ, Yavuz M. (2000) Klinik Hemşirelerin Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerini Algılamalarının İncelenmesi. 1.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs, İzmir. Program ve Özet Kitabı (ss:25). ( Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 21. Demircan Ç, Yavuz M. (2000) SSK İzmir Eğitim Hastanesinde Subaraknoid Kanama Tanısı İle Yatan Hastalarda etiyolojik Faktörlerin İncelenmesi. 1. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs, İzmir. Program ve Özet Kitabı (ss: 41-42). (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 22. Koç H, Yavuz M. (2000) 0-14 Yaş Çocuğu Olan Annelerin İlaç Kullanımı Durumunun Saptanması. 1. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs İzmir. Program ve Özet Kitabı (ss: 44). (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 23. Tüzer Koç Ö, Şimşek F. Akman H. Yavuz M. (2001) Kemoterapi Hastalarının Kendi Günlük Yaşam Aktivitelerini Değerlendirmelerinin İncelenmesi. XIV. Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan- 4 Mayıs, İstanbul. Bildiri Özetleri (ss:175). (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 24. Doğan N, Dolgun E, Arıcı E, Yavuz M. (2001) Beden İmgesindeki Değişikliklere Hastaların Uyum Sürelerinin İncelenmesi. XIV. Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan- 4 Mayıs, İstanbul. Bildiri Özetleri (ss:175).(Poster Bildiri) (Özet Metin)
 25. Uçar EH, Kansu Y, Yavuz M. (2002) Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Teorik Ve Klinik Uygulamalar Arasındaki Farklar Hakkında Düşüncelerinin İncelenmesi. 1. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, 12-15 Mayıs, Ankara. Bildiri Özetleri (ss:13). (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 26. Çongur R, Ceyhan F, Yavuz M. (2002) Hemşirelerin Bilgisayar Kullanımlarının İncelenmesi. 1. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, 12-15 Mayıs, Ankara. Bildiri Özetleri (ss:69). (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 27. Öztürk G, Yavuz M. (2002) Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Bireysel Hijyen Alışkanlıklarının İncelenmesi. 1. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, 12-15 Mayıs, Ankara. Bildiri Özetleri (ss:70). (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 28. Yavuz, M. (2002) Günübirlik Cerrahide Hemşirelik Bakımı. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, 15-19 Mayıs, Antalya. Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Panel ve Bildirileri. Kongre Kitabı. (71-86). İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. 2003. (Panelist) (Tam Metin)
 29. Yavuz, M., Kaymakçı, Ş., Demir, F., Candan, Y., Özşaker, E., Dramalı, A. (2002) Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Kliniklerinin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, 15-19 Mayıs, Antalya. Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Panel ve Bildirileri. Kongre Kitabı. (147-152). İzmir:Ege Üniversitesi Basımevi. 2003. (Sözel Bildiri) (Tam Metin)
 30. Yavuz, M. (2002) Steril Malzemelerin Depolanması ve Dağıtımı. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, 15-19 Mayıs, Antalya. Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Panel ve Bildirileri. Kongre Kitabı. (361-370). İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi 2003. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 31. Dramalı, A., Kaymakçı, Ş., Özbayır, T., Yavuz, M., Demir, F., Dönmez ,C. Y., Çelik, O.G., Özşaker, E. (2002) Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Önemli Bir Etken: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi. 5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, 16-19 Ekim 2002, Eskişehir. Kongre Kitabı. (287-292). Eskişehir:T.C. Osmangazi Üniversitesi Yayınları. 2003. (Sözel Bildiri) (Tam Metin)
 32. Dilek E, Topuzlu S, Yavuz M (2003) Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Klinik Hemşireleri Rol Model Almaları. II. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 8-9 Mayıs, İzmir, Özet Kitapçığı (ss:2). (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 33. Yiğit S, Yavuz M (2003) Hemşirelik ve Diğer Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Alışkanlıklarının İncelenmesi. II. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 8-9 Mayıs, İzmir, Özet Kitapçığı (ss:20). (Poster Bildiri ) (Özet Metin)
 34. Gökdağ L, Uçar H.E, Yavuz M (2003) Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Hasta Savunuculuk Rollerinin İncelenmesi. I. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 8-9 Mayıs, İzmir, Özet Kitapçığı (ss:26). (Poster Bildiri ) (Özet Metin)
 35. Dolgun E, Yavuz M (2003) Günübirlik Cerrahide Hastalarının Bakımı İçin Yeniden Yapılanma. Pediatrik Cerrahi Dergisi 17 (Ek sayı) Kongre Özel Sayısı (ss:289). VII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 8-10 Ekim, Şanlıurfa. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 36. Doğan N, Yavuz M. (2003) Total Diz Protezinde Klinik Rehberin Bakıma Etkisi. IV. Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Kuşadası. 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı. (237-254) İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, 2005. (Sözel Bildiri) (Tam Metin)
 37. Köktürk M, Kurşun Ş, Yavuz M, Dramalı, A. (2003) Konya İlinde Delici Batıcı Alet Yaralanmaları. IV. Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Kuşadası. 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı. (305-315) İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, 2005. (Sözel Bildiri) (Tam Metin)
 38. Yavuz M, Doğan N. (2003) Ameliyathane İçin Klinik Rehber Geliştirme. IV. Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Kuşadası. 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı. (365-374) İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, 2005. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 39. Tavalı, C.,Yavuz, M. (2003) Cerrahi Kliniğinde Yatan Hastaların Ameliyat Tanısından Ameliyata Kadar Geçen Süreleri Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. IV. Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Kuşadası. 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı. (375-382) İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, 2005. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 40. Togay, S.,Yavuz, M. (2003) Açık Kalp Ameliyatı Olan Bireylerin Eşlerinin Psikososyal Durumlarının İncelenmesi. IV. Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Kuşadası. 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı. (383-391) İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, 2005. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 41. Özel, Ö.H.,Yavuz, M. (2003) Cerrahi Servisinde Post Operatif Ağrının Ağrı Kesici Öncesi Ve Sonrası Vizüel Analog (Vas) Skalasına Göre Değerlendirilmesi. IV. Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Kuşadası. 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı. (393-402) İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, 2005. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 42. Şen, E.,Yavuz, M. (2003) 0-17yaş Çocuklarda Kırıkların Oluşma Nedenlerinin İncelenmesi. IV. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Kuşadası. 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı. (403-411) İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, 2005. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 43. Yavuz, M. (2003) Steril Malzemelerin Raf Ömrü. IV. Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Kuşadası. 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı. (413-420) İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, 2005. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 44. Yavuz, M. (2003) Ameliyathanede İşitme Engelli Hastaların Bakımı. IV. Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Kuşadası. 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı. (421-429) İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, 2005. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 45. Dolgun, E. Yavuz, M. (2003) Günübirlik Cerrahide Çocuk Hastaların ve Ailelerin Ameliyat Öncesi Hazırlanması. IV. Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Kuşadası. 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı. (569-580) İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, 2005. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 46. Yavuz, M. (2004) Yara Bakımında Son Gelişmeler. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri 11. Kongresi, 26-30 Mayıs 2004, Antalya. Ulusal Cerrahi Kongresi Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Panel ve Bildirileri Kongre Kitabı. (25-37) İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, 2005. (Panelist) (Tam Metin)
 47. Yavuz, M. (2004) Cerrahi Duman. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireleri 11. Kongresi, 26-30 Mayıs 2004, Antalya. Ulusal Cerrahi Kongresi Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Panel ve Bildirileri Kongre Kitabı. (231-236) İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, 2005. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 48. Dolgun E, Polat M, Ertürk S, İslamoğlu A, Yavuz M, Arslan, Ü. (2004) Günübirlik Cerrahi Hemşire Bakım Formlarının Kalite Güvenliğinin İncelenmesi. Pediatrik Cerrahi Dergisi 18 (Ek sayı) Kongre Özel Sayısı (ss:284). VIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 8-11 Eylül, Bursa. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 49. Polat M, Arslan Ü, Yavuz M, İslamoğlu A. (2004) Günübirlik Cerrahi Hastalarında Ameliyat Sonrası Bulantı Ve Kusmanın İncelenmesi. Pediatrik Cerrahi Dergisi 18 (Ek sayı) Kongre Özel Sayısı (ss:285). VIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 8-11 Eylül, Bursa. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 50. Yavuz M, Kaymakçı Ş, Özşaker E, Dramalı A (2005) Kolorektal Kanserli Hastaların Kemoterapi Tedavisinde Yaşadıkları Güçlüklerin İncelenmesi. II. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu, 14-16 Nisan, Adana. Program ve Özet Kitabı (ss:) (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 51. Kaymakçı Ş, Yavuz M (2005) Köyde Yaşayan Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesi Uygulamalarının İncelenmesi. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Seksiyonu. 21-24 Eylül 2005 İstanbul. Kongre Özet Kitabı (ss: 356). (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 52. Kaymakçı Ş, Yavuz M, Çam R, Soltekin M, Dramalı A (2005) Meme Kanseri Olan Hastaların Temel Endişelerin ve Gereksinimlerinin İncelenmesi. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Seksiyonu. 21-24 Eylül 2005 İstanbul. Kongre Özet Kitabı (ss: 360). (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 53. Yavuz M, Özcan İlçe A, Kaymakçı Ş, Bildik G, Dramalı A (2005) Meme Kanserli Hastaların Tamamlayıcı Tıp Ve Alternatif Terapi Yöntemlerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Seksiyonu. 21-24 Eylül 2005 İstanbul. Kongre Özet Kitabı (ss: 363). (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 54. Yıldırım G.Ö, Yavuz M, Keskin G (2005) Onkolojik Meme Acillerinde Hemşirelik Girişimleri. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Seksiyonu. 21-24 Eylül 2005 İstanbul. Kongre Özet Kitabı (ss: 363). (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 55. Keskin G, Yıldırım G.Ö, Yavuz M (2005) Meme Kanseri Tedavisi Alan Kadınlarda Umutsuzluğa İlişkin Distres. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Seksiyonu. 21-24 Eylül 2005 İstanbul. Kongre Özet Kitabı (ss: 364). (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 56. Dolgun E, Yavuz M, Polat M, İslamoğlu A, Arslan Ü (2005) Ailelerin Günübirlik Ameliyat Olacak Hasta Yakınlarını Bilgilendirme Rehberini Değerlendirmeleri. IX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 21-24 Eylül 2005, Gaziantep Çocuk Cerrahisi Dergisi, Kongre Özel Sayısı (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 57. Çetiner Ö, Yavuz M (2006) Ameliyat Öncesi Bitki İlaçlarının Kullanımının İncelenmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi 2006, 24-28 Mayıs, Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı ss:355. (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 58. Gültaş Z, Yavuz M (2006) Çocuklarda Ameliyat Sonrası davranış Değişikliklerinin İncelenmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi 2006, 24-28 Mayıs, Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı ss:359. (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 59. Seyrekbastı N, Yavuz M (2006) Günübirlik Cerrahi Olan Hasta ve Hasta Yakınlarının Endişeleri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi 2006, 24-28 Mayıs, Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı ss:363. (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 60. Özşaker E, Yavuz M, Altunbulak D, Nurülke B, Dramalı A (2006) “Prostatektomi Geçiren Erkeklerin Eşlerinin Bilgi Edinme İhtiyacı.” 19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2. Üroloji Hemşireliği Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya, Türk Üroloji Dergisi- Kongre Özet Kitabı ss:413.(Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 61. Altunbulak D, Daylan N, Nurülke B, Yavuz M (2006) Ürolojide Günübirlik Cerrahi Hastalarinin Taburculuk Kriterleri İle İzlenmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2. Üroloji Hemşireliği Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya, Türk Üroloji Dergisi- Kongre Özet Kitabı ss:413-414.(Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 62. Nurülke B, Özen D, Altunbulak D, Daylan N, Özşaker E, Yavuz M (2006) Perkütan Nefrolitotomi Olan Hastaların Ameliyat Sonrası Ağrılarının İncelenmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2. Üroloji Hemşireliği Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya, Türk Üroloji Dergisi- Kongre Özet Kitabı ss:415.(Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 63. Altunbulak D, Dedeeli F, Aksoy F.E, Daylan N, Nurülke B, Yavuz M (2006) Ürolojide Günübirlik Cerrahi Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlanması. 19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2. Üroloji Hemşireliği Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya, Türk Üroloji Dergisi- Kongre Özet Kitabı ss:416.(Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 64. Barçın A, Yavuz M, Nurülke B, (2006) Ürolojide Endoskopik Aletlerin Dezenfeksiyonu. 19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2. Üroloji Hemşireliği Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya, Türk Üroloji Dergisi- Kongre Özet Kitabı ss:426. (Sözel Bildiri)(Özet Metin)
 65. Yavuz M, Çelik GO, Özşaker E, Hepgünay H, Atar F (2006) “Kalça ve Diz Protezi Olan Hastaların Evde Bakım Gereksinimlerinin İncelenmesi.” 1. Evde Bakım Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 6-8 Kasım 2006, İzmir. Bildiri Özet Kitabı. Meta Basım ss:10.(Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 66. Dolgun E, Taşdemir N, Altuğ N, Yavuz M (2006) “Böbrek Transplantasyonu Olan Hastaların Evde Fiziksel İzolasyon Durumlarının İncelenmesi.” 1. Evde Bakım Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 6-8 Kasım 2006, İzmir. Bildiri Özet Kitabı. Meta Basım ss:17. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 67. Özcan İlçe A, Palaz C, Yavuz M (2007) “Yoğun Bakım Ünitesinde Timpanik, Civalı- Koltuk Altı Vücut Isısı Ölçümlerinin Monitörizasyon Yöntemi İle Karşılaştırılması.” Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği III. Uusal Kongresi 06-08 Nisan Antalya Bildiri Özet Kitabı ss:45 (Sözel Bildiri). (Özet Metin)
 68. Yavuz M (2007) “Basınç Yaralarının Önlenmesi Ve Tedavisinde Destek Yüzeyler.” Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği III. Ulusal Kongresi 06-08 Nisan Antalya Bildiri Özet Kitabı ss:48 (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 69. Yavuz M, Dinçarslan G, Ilgın S, Suakar D (2007) “Basınç Yaralarının Önlenmesine Yönelik Hemşirelik Girişimlerinin Hasta Sonuçlarına Etkisi.” Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği III. Ulusal Kongresi 06-08 Nisan Antalya Bildiri Özet Kitabı ss:65 (Poster Bildiri) (Özet Metin) “Poster Bildiri Birincilik Ödülü”
 70. Yavuz M, Dinçarslan G, Suakar, D, Ilgın S (2007) Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Prevalansı. Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği III. Ulusal Kongresi 06-08 Nisan Antalya Bildiri Özet Kitabı ss:66 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 71. Dinçarslan G, Suakar, D, Ilgın S, Abalı E, Yavuz M, Çankaya G (2007) “Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde 2005- 2006 Yılarında Çalışıp Ayrılan Hemşirelerin Profili.” Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği III. Ulusal Kongresi 06-08 Nisan Antalya Bildiri Özet Kitabı ss:67 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 72. Özyürek P, Çevik C, Yavuz M, Gökay G, Kıçlar A, Kutlu D, Yıldırım A (2007) Basınç Yarası Prevalansı. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı) 4-8 Eylül 2007 Gaziantep. Kongre Kitabı. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi ss:202 ( Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 73. Sönmez M. Yavuz M. (2007) Alçılı Hastaların Evde Karşılaştıkları Sorunlar Ve Başa Çıkma Yöntemleri. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı) 4-8 Eylül 2007 Gaziantep. Kongre Kitabı. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi ss:203 ( Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 74. Ter N, Dolgun E, Taşdemir N, Yavuz M (2007) Yanlış Bölge Cerrahisini Önlemede Hemşirenin Rolü. Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı) 4-8 Eylül 2007 Gaziantep. Kongre Kitabı. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi ss:238 ( Poster Bildiri) (Özet Metin)
 75. Çetin D, Yavuz M (2007) “Ameliyathane Hemşirelerinin İşe Uyum (Oryantasyon ) Ve Hizmet İçi Eğitim Programlarına Katılımlarının İncelenmesi.” Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı) 4-8 Eylül 2007 Gaziantep. Kongre Kitabı. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi ss:252 ( Poster Bildiri) (Özet Metin)
 76. Yıldız M, Yavuz M (2007) “Hemşirelerin Alternatif Ve Tamamlayıcı Terapileri Kullanımlarının İncelenmesi.” Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı) 4-8 Eylül 2007 Gaziantep. Kongre Kitabı. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi ss:253 ( Poster Bildiri) (Özet Metin)
 77. Yüksel D, Yavuz M (2007) “Hemşirelerin Taburculuk Eğitimi İle İlgili Girişimleri.” Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı) 4-8 Eylül 2007 Gaziantep. Kongre Kitabı. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi ss:262 ( Poster Bildiri) (Özet Metin)
 78. Azman E, Yavuz M (2007) “Hastaların Hastalıkları Hakkında Bilgi Edinmede İnternet Kullanımlarının İncelenmesi.” Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı) 4-8 Eylül 2007 Gaziantep. Kongre Kitabı. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi ss:263 ( Poster Bildiri) (Özet Metin)
 79. Özer FG, Karamanoğlu AY, Yavuz M, Azak A, Doruk D, İleri S, Selçuk G, Gülşen B, Gündüz A, Gürsoy A (2007) “Üniversite Hastanesinde Basınç Yarası Prevalansı.” Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı) 4-8 Eylül 2007 Gaziantep. Kongre Kitabı. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi ss:264 ( Poster Bildiri) (Özet Metin)
 80. Dolgun E, Yavuz M, Eroğlu B, İslamoğlu A (2007) “Günübirlik Cerrahi Olan Çocukların Ailelerinin Evdeki Bakım İle İlgili Endişelerinin ve Düşüncelerinin İncelenmesi” XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 24-27 Ekim 2007, Çeşme Çocuk Cerrahisi Dergisi, Kongre Özel Sayısı ss: 221 (Sözel Bildiri). (Özet Metin)
 81. Dolgun E, Yavuz M, İslamoğlu A, Eroğlu B (2007) “Günübirlik Cerrahi Olan Çocuklarda Ameliyat Sonrası Davranış Değişikliklerinin İncelenmesi”, XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 24-27 Ekim 2007, Çeşme Çocuk Cerrahisi Dergisi, Kongre Özel Sayısı ss: 239 (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 82. Ter N. Yavuz M. Hepgünay H. (2007) Ameliyat Salonlarında Kapıların Açılma Durumu. 1.Ulusal Ortopedi Hemşireliği Sempozyumu 26 Ekim, Ankara (Sözel Bildiri)– Acta Orthopedica Et Traumatologica Turcica Supp. III. Vol: 41. Ss: 268. . (Özet Metin) Index Medicus, Medline
 83. Aksoy A. Atar F. Tek D. Yavuz M. Hepgünay H. (2007) Kliniğimizin 2006 Yılı Travma Profili. 1.Ulusal Ortopedi Hemşireliği Sempozyumu 26 Ekim, Ankara (Sözel Bildiri)– Acta Orthopedica Et Traumatologica Turcica Supp. III. Vol: 41. ss: 268. (Özet Metin) Index Medicus, Medline.
 84. Tuncer H. Ter N. Hepgünay H. Yavuz M. (2007) Protez Ameliyatlarında Hastaya Pozisyon Verilmesi. 1.Ulusal Ortopedi Hemşireliği Sempozyumu 26 Ekim, Ankara (Poster Bildiri)– Acta Orthopedica Et Traumatologica Turcica Supp. III. Vol: 41. Ss: 269. (Özet Metin) Index Medicus, Medline.
 85. Ter N. Yavuz M. (2007) Total Diz Protezi İçin Klinik Rehber Örneği. 1.Ulusal Ortopedi Hemşireliği Sempozyumu 26 Ekim, Ankara (Poster Bildiri)– Acta Orthopedica Et Traumatologica Turcica Supp. III. Vol: 41. Ss: 269. (Özet Metin) Index Medicus, Medline.
 86. Sönmez M. Yavuz M. (2007) Alçılı Hastaların Evde Bakımı. 1.Ulusal Ortopedi Hemşireliği Sempozyumu 26 Ekim, Ankara (Poster Bildiri)– Acta Orthopedica Et Traumatologica Turcica Supp. III. Vol: 41. Ss: 269. (Özet Metin) Index Medicus, Medline.
 87. Hepgünay H. Yavuz M. Çakmak N. Topaloğlu H. (2007) Çivi Bölgesi Bakımı. 1.Ulusal Ortopedi Hemşireliği Sempozyumu 26 Ekim, Ankara (Poster Bildiri)– Acta Orthopedica Et Traumatologica Turcica Supp. III. Vol: 41. Ss: 269. (Özet Metin) Index Medicus, Medline.
 88. Taşdemir N. Ter N. Dolgun E. Yavuz M. (2007) Ortopedide Yanlış Bölge Cerrahisi. 1.Ulusal Ortopedi Hemşireliği Sempozyumu 26 Ekim, Ankara ( Poster Bildiri)– Acta Orthopedica Et Traumatologica Turcica Supp. III. Vol: 41. Ss: 270. (Özet Metin) Index Medicus, Medline.
 89. Atar F. Yavuz M. Aksoy A. Kırmızı Y. Hepgünay H. (2007) Basınç Yarası Prevalansı. 1.Ulusal Ortopedi Hemşireliği Sempozyumu 26 Ekim, Ankara ( Poster Bildiri)– Acta Orthopedica Et Traumatologica Turcica Supp. III. Vol: 41. Ss: 270. (Özet Metin)Index Medicus, Medline.
 90. Dolgun E, Yavuz M, Eroğlu B, İslamoğlu A (2008) “Günübirlik Ameliyat Olacak Çocuklara Verilen Boyama Kitabının Çocuklar ve Aileleri Tarafından Değerlendirilmesi”, XII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 16-18 Haziran 2008, İstanbul, Çocuk Cerrahisi Dergisi, Kongre Özel Sayısı Vol 22 Supp.ss:217 (Sözel Bildiri). (Özet Metin)
 91. Totur B, Yavuz M. (2008) “Açık Kalp Ameliyatı Geçiren Hastalarda Evde Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi.” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim, İzmir (Sözlü Bildiri) Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 16 (4) Ekim 2008 Supp. 142. (Özet Metin) (Özet Metin) SCI-Expanded
 92. Karamanoğlu A. Y, Özer F. G. Yavuz M. (2008) “Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastaların Evde Bakımı.” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2008, İzmir (Sözlü Bildiri) Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 16 (4) Ekim Supp. 143. (Özet Metin) SCI-Expanded
 93. Dirimeşe E, Yavuz M. (2008) “Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetiminin Ağrı Yönetimi Kalite Kriterlerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi.” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim, İzmir (Sözlü Bildiri)Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 16 (4) Ekim 2008 Supp. 147. (Özet Metin) SCI-Expanded
 94. Özer F. G.,Yavuz M. (2008) “Ameliyatı Ertelenen Hastaların Duygu Ve Düşünceleri.” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim, İzmir. (Sözlü Bildiri) Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 16 (4) Ekim 2008 Supp. 148. (Özet Metin) SCI-Expanded
 95. Dalyan N, Kekeç B, Pazan H, Yavuz M, Nurülke B (2008) Radikal Prostatektomi Ameliyatı Sonrasında Üriner Barsak Ve Hormonal Bozuklukların İncelenmesi. 20. Ulusal Üroloji,3. Üroloji Hemşireliği Kongresi.1-6 Kasım 2008, Antalya, Türk Üroloji Dergisi Kongre Özet Kitabı. Ss: 495. (Sözlü Bildiri) (Özet Metin)
 96. Pazan H, Dalyan N, Kekeç B, Nurülke B, Yavuz M (2008) Radikal Prostatektomi Ameliyatı Olan Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi.20. Ulusal Üroloji,3. Üroloji Hemşireliği Kongresi.1-6 Kasım 2008, Antalya, Türk Üroloji Dergisi Kongre Özet Kitabı. Ss:497. (Sözlü Bildiri) (Özet Metin)
 97. Altunbulak D, Yavuz M, Nurülke B, Türksoy F B (2008) Günübirlik Cerrahi Olan Hastaların Anestezi Sonrası İyileşme Durumlarının İncelenmesi. 20. Ulusal Üroloji,3. Üroloji Hemşireliği Kongresi.1-6 Kasım 2008, Antalya, Türk Üroloji Dergisi Kongre Özet Kitabı. Ss: 500. (Sözlü Bildiri) (Özet Metin)
 98. Özşaker E, Dalyan N, Altunbulak D, Yavuz M (2008) Üriner Sistem Taşı Olan Hastaların Ağrı Gidermede Kullandıkları Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedaviler, 20. Ulusal Üroloji,3. Üroloji Hemşireliği Kongresi.1-6 Kasım 2008, Antalya, Türk Üroloji Dergisi Kongre Özet Kitabı. Ss:501. (Sözlü Bildiri) (Özet Metin)
 99. Altunbulak D, Yavuz M, Nurülke B, Türksoy F. B (2008) Günübirlik Cerrahi Hemşire Bakım Formlarının Kalite Güvenliğinin İncelenmesi. 20. Ulusal Üroloji,3. Üroloji Hemşireliği Kongresi.1-6 Kasım 2008, Antalya, Türk Üroloji Dergisi Kongre Özet Kitabı. Ss:501. (Sözlü Bildiri) (Özet Metin)
 100. Özşaker E, Altunbulak D, Dalyan N, Yavuz M (2008) Prostat Kanserli Hastalarda Umutsuzluk Düzeyinin Baş etme Davranışlarına Etkisi. 20. Ulusal Üroloji,3. Üroloji Hemşireliği Kongresi.1-6 Kasım 2008, Antalya, Türk Üroloji Dergisi Kongre Özet Kitabı. Ss: 501. (Sözlü Bildiri) (Özet Metin)
 101. Kekeç B, Dalyan N, Yavuz M, Nurülke B, Pazan H (2008) Üriner Diversiyon Radikal Sistektomi Olan Beş Hastanın Deneyimleri. 20. Ulusal Üroloji,3. Üroloji Hemşireliği Kongresi.1-6 Kasım 2008, Antalya, Türk Üroloji Dergisi Kongre Özet Kitabı. Ss: 502. (Sözlü Bildiri) (Özet Metin)
 102. Altunbulak D, Nurülke B, Türksoy F. B, Yavuz M (2008) Günübirlik Cerrahi Olan Hastaların Ameliyat Sonrası Ağrı İzlemi.20. Ulusal Üroloji,3. Üroloji Hemşireliği Kongresi.1-6 Kasım 2008, Antalya, Türk Üroloji Dergisi Kongre Özet Kitabı. Ss:503. (Sözlü Bildiri) (Özet Metin)
 103. Yavuz M, Özbayır T, Demir Korkmaz F, Taşdemir N, Dirimeşe E, Seki Z, Demiray A, Okgün A. (2009) Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Başarı Durumları. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 3-6 Mayıs 2009 Pine Bay Holiday Resort Kuşadası. Kongre Kitabı ss: 97-99. (Sözel Bildiri) (Tam Metin)
 104. Yüken G, Yavuz M, Okgün A. (2009) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Basınç Yarası Prevalansı. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs 2009, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. 111-113. (Sözel Bildiri). (Tam Metin)
 105. Özyürek P, Yavuz M. (2009) Basınç Yarası Oluşumunda Beslenmenin Etkisi. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs 2009, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. 114-117. (Sözel Bildiri) (Tam Metin)
 106. Ter N, Yavuz M. (2009) Ameliyat Masalarında Kullanılan Destek Yüzeyler. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. 159-161. (Sözel Bildiri) (Tam Metin)
 107. Taşdemir N. Dirimeşe E. Yavuz M. (2009) Hemşirelik Öğrencilerinin Ağrılı Hastaya Bakım Verirken Yaşadığı Deneyimler ve Ağrıyı Hemşirelik Sürecinde Değerlendirmeleri. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. 162-164. (Sözel Bildiri) (Tam Metin)
 108. Asgar Pour H, Yavuz M. (2009) Hastaların Ameliyat Öncesi Eğitim Konusundaki Düşüncelerinin İncelenmesi. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. 184-186. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 109. Ter N, Yavuz M. (2009) Ameliyathaneye Kaynaklı Basınç Yaralarında Risk Faktörleri. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. 196-199. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 110. Ter N, Tek D, Hepgünay H, Yavuz M. (2009) Hastaların Ameliyathane Ortamına İlişkin Düşüncelerin İncelenmesi. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs 2009, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. 225-227. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 111. Palaz C, Yavuz M. (2009) Şant Ameliyatı Olan Çocuk Hastaların Bakımı. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. 232-233. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 112. Ciğerci Y, Bulut F, Kayhan C, Yavuz M, Ayva E, Emmiler M. (2009) Açık Kalp Cerrahisi Olan Hastalarının Yoğun Bakım Ünitesinde Vücut Sıcaklıklarının İzlemi. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. 233-237. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 113. Dirimeşe E, Yavuz M, (2009) Cerrahi Kliniklerde Venöz tromboembolinin Önlenmesi: Kanıta Dayalı Rehberlerin Önerileri. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. 245-248. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 114. Ünlü MS, Yavuz M. (2009) Ameliyathane’de Personel Güvenliği. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. 255-257. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 115. Yıldırım GÖ, Yavuz M. (2009) Cerrahi Yoğun Bakımda İzlenen Hastaların Görüntüleme Yöntemleri İçin Dış Alanlara Taşınması. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. 265-268. (Poster Bildiri)
 116. Ünlü MS, Yavuz M. (2009) Alçı Uygulanan Bireylerde Taburculuk Eğitimi. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. 276-277. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 117. Yavuz M, Dirimeşe E, Taşdemir N. (2009) Hemşirelik Öğrencilerinin Basınç Yarası Değerlendirme Formlarının İncelenmesi. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. 293-294. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 118. Özbayır T, Yavuz M, Demir Korkmaz F, Taşdemir N, Dirimeşe E, Seki Z, Demiray A, Okgün A. (2009) Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Uygulamasının Değerlendirilmesi. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 3-6 Mayıs 2009 Pine Bay Holiday Resort Kuşadası. Kongre Kitabı ss: 295-297 (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 119. Yavuz M, Özbayır T, Demir Korkmaz F, Taşdemir N, Dirimeşe E, Seki Z, Okgün A, Demiray A. (2009) Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar Hakkındaki Görüşleri. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı 297-299. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 120. Demir Korkmaz F, Özbayır T, Yavuz M, Okgün A, Seki Z, Dirimeşe E, Taşdemir N. (2009) İlkyardım Eğitiminin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı 307-308. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 121. Okgün A. Taşdemir N. Yavuz M. (2009) İntörn Öğrencilerde Delici Kesici Alet Yaralanmalarının İncelenmesi. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı 309-311. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 122. Taneri S, Yavuz M. (2009) Memede Kitlesi Olan Kadınların Tanıları Kesinleşmesine Kadar Geçen Sürede Yaşadıkları Anksiyetenin İncelenmesi, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı 311-313. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 123. Koçoğlu F, Yavuz M, Okgün A. (2009) Basınç Yarası Prevalansı. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı 346-347.Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 124. Palaz C, Yavuz M. (2009) Posterior Fossa Tümörlü Çocuk Hastada Hemşirelik Bakımı Olgu Sunumu. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı 368-371. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 125. Totur B, Yavuz M. (2009) Bilinçsiz Hastanın Günlük Temel Bakımı. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı 372-373. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 126. Totur B, Yavuz M. (2009) Kateter Bakımı. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı 373-376. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 127. Çapkın Ş, Yavuz M. (2009) Hemşirelerin Basınç Yaralarını Önleme İle İlgili Uygulamaları. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı 378-381. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 128. Yavuz M. (2009) Hastanın Bariatrik Yatağa Yerleştirilmesi. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı 381-383. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 129. Tatlı Z, Yavuz M. (2009) Bedensel Engellilerin Ev ve Çevre Düzenleriyle İlgili Durumların İncelenmesi, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 3-6 Mayıs, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı 385-387. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 130. Dolgun E, Eroğlu B, İslamoğlu A, Yavuz M (2009) Çocukların Ameliyat Öncesi Bilgiler Hakkındaki Düşünceleri. XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya Çocuk Cerrahisi Dergisi. Kongre Özel Sayısı Vol:23, Supp. 2009 ss:239 (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 131. Aksoy A. Koyuncu G. Koruyucu M. Hepgünay H. Yavuz M. (2009) 60 Yaş ve Üstü Hastalarda Kırık Nedenlerinin İncelenmesi. IV Ortopedi Ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme (Sözel Bildiri)– Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica Supp. I. Vol: 43 Nov. ss: 227. (Özet Metin) SCI-Expanded
 132. Gülhan İ. Kızkapan M. Kırmızı Y. Aksoy A. Hepgünay H. Yavuz M. (2009) Alt Ekstremite Kırıkları Sonrası Ayak Düşmesi Durumunun İncelenmesi. IV Ortopedi Ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme (Sözel Bildiri)– Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica Supp. I. Vol: 43 Nov. ss: 227. (Özet Metin) SCI-Expanded
 133. Ter N. Tuncer H. Çalışkan Ö. Yavuz M. Hepgünay H. (2009) Ameliyathanede Vaka Ertelemeleri ve Nedenlerinin İncelenmesi. IV Ortopedi Ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme (Sözel Bildiri)– Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica Supp. I. Vol: 43 Nov. ss: 227. (Özet Metin) SCI-Expanded
 134. Tanrıkulu O. Ergir M. Çakmak N. Yücel Y. Ter N. Hepgünay H. Yavuz M. (2009) Diyabetik Ayak Yarası Olan Hastaların Ayak Yarası Oluşumunu Önlemeye Yönelik Uygulamalarının İncelenmesi. IV Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme (Poster Bildiri)– Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica Supp. I. Vol: 43 Nov. ss: 229. (Özet Metin) SCI-Expanded
 135. Ter N. Yavuz M. (2009) Pnömotik Turnike ve Hemşirelik Uygulamaları IV Ortopedi Ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme (Poster Bildiri)– Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica Supp. I. Vol: 43 Nov. ss: 229. (Özet Metin) SCI-Expanded
 136. Ter N. Kula E. Bayraktar R. Yavuz M. Hepgünay H. (2009) Ortopedi Ameliyathanesinde Artroskopik Aletlerin Yüksek Düzey Dezenfeksiyonu. IV Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme (Poster Bildiri)– Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica Supp. I. Vol: 43 Nov. ss: 230. (Özet Metin) SCI-Expanded
 137. Ter N. Yavuz M. Hepgünay H. (2009) Basınç Yaralarında Risk Faktörleri IV Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme (Poster Bildiri)– Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica Supp. I. Vol: 43 Nov. ss: 230 (Özet Metin) SCI-Expanded
 138. Kırmızı Y. Ter N. Yücel Y. Yavuz M. Hepgünay H. (2009) Diyabetik Ayağa Bağlı Amputasyon Tanısından Ameliyata Kadar Geçen Süreyi Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. IV Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme (Poster Bildiri)– Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica Supp. I. Vol: 43 Nov. ss: 231. (Özet Metin) SCI-Expanded
 139. Asgar Pour H, Yavuz M (2010) Ateşin Yaşam Belirtilerine Etkisi. Türk Nöroşirurji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, 6. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 14-18 Mayıs 2010 Belek/Antalya. Türk Nöroşirurji Dergisi, c:20, Ek Sayı, ss:250. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 140. Totur B, Yavuz M (2010). Ağız Bakımı, Türk Nöroşirurji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, 6. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 14-18 Mayıs 2010 Belek/Antalya. Türk Nöroşirurji Dergisi, c:20, Ek Sayı, ss:254. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 141. Totur B, Yavuz M (2010) Beyin Kanamalı Hastanın Evde Bakımı. Türk Nöroşirurji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, 6. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 14-18 Mayıs 2010 Belek/Antalya. Türk Nöroşirurji Dergisi, c:20, Ek Sayı, ss:258. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 142. Dolgun E, Dönmez Y C, Yavuz M (2010) “Hastaların Ameliyat Öncesi Cilt Temizliğinin İncelenmesi”, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara Program Kitapçığı ss:236. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 143. Özyürek P, Yavuz M (2010) Hemşirelerin Basınç Yaralarını Önlemede iki Farklı Viskoelastik Sünger Destek Yüzeyin Etkisine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs, 2010; Program Kitapçığı ss:238 (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 144. Yavuz M, Kaymakçı Ş, Özşaker E, Dirimeşe E, Okgün A (2010) “Ameliyathanelerde Cerrahi Duman Riskleri ve Alınan Önlemlerin İncelenmesi.” 17. Ulusal Cerrahi Kongresi Ankara 26-29 Mayıs 2010. Program Kitapçığı ss:239. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 145. Dirimeşe E, Yavuz M (2010) “Ameliyat Sonrası Derin Ven Trombozunu Önleme: Nonfarmakolojik Girişimler.” 17. Ulusal Cerrahi Kongresi Ankara 26-29 Mayıs 2010. Program Kitapçığı ss: 243. (Poster Bildirisi) (Özet Metin)
 146. Dolgun E, Eroğlu B, Dömek B, Özgür P, Yavuz M, İslamoğlu A (2010) “Ameliyat Sonrası Ağrı İzlemi”, XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya, Çocuk Cerrahisi Dergisi. Kongre Özel Sayısı Vol:24, Supp. 2010 ss:336 (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 147. Yavuz M, Dolgun E, Eroğlu B, Samancıoğlu R, İslamoğlu A (2010) “Ameliyatı Ertelenen Çocukların Ailelerinin Duygularının İncelenmesi”, XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya, Çocuk Cerrahisi Dergisi. Kongre Özel Sayısı Vol:24, Supp. 2010 ss:337 (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 148. Dolgun E, Eroğlu B, Yavuz M, Samancıoğlu R, İslamoğlu A (2010) “Çocuk Cerrahisinde Ameliyat Ertelenme Nedenlerinin İncelenmesi”, XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya, Çocuk Cerrahisi Dergisi. Kongre Özel Sayısı Vol:24, Supp. ss:344 (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 149. Dolgun E, Yavuz M, Ergün O, Çelik A (2010) “Çocuklarda Kabızlık Yönetimi: Olgu Sunumu”, XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya. Çocuk Cerrahisi Dergisi Kongre Özel Sayısı Vol:24, Supp. ss:345 (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 150. Dolgun E, Yavuz M (2010) “Kabız Olan Çocuklarda Çocuk ve Ailenin Eğitimi”, XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya. Çocuk Cerrahisi Dergisi Kongre Özel Sayısı Vol:24, Supp. ss:350 (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 151. Totur B, Yavuz M (2011) Posterior Fossa Beyin Tümörlü Hamile Olgu: Hemşirelik Bakımı, Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, 7. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 22-26 Nisan 2011 Belek/Antalya. Türk Nöroşirurji Dergisi, c:21, Ek Sayı, ss:289. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 152. Totur B, Yavuz M (2011) Kafa Travmalı Hastalarda Enteral Beslenme, Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, 7. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 22-26 Nisan 2011 Belek/Antalya. Türk Nöroşirurji Dergisi, c:21, Ek Sayı, ss:290. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 153. Gezer N, Yavuz M (2011) “Tıkayıcı Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Hemşirelik İzlem Standardının Geliştirilmesi,” 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi “Uluslararası Katılımlı” 19-21 Ekim 2011 Şanlıurfa Kongre Özet Kitabı. Ss:175. (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 154. Ter N. Yavuz M. Aydoğdu A. (2011) Kalça Ve Diz Cerrahisi Pansumanlarını Tespit Etmek İçin Kullanılan İki Farklı Yapışkan Ürünün Deri Bütünlüğüne Etkisi. XXII. Ulusal Türkortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31 Ekim-5 Kasım, Antalya (Sözel Bildiri). Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica Supp. I. Vol: 45 Nov. ss: 40 (Özet Metin) SCI-Expanded
 155. Mutlu E.Aksoy A. Tanrıkulu O. Çakmak N. Şahin Ş. Yavuz M. (2011) Ortopedi Hastalarında Düşük Ayak Oluşmasının Önlenmesi. V Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, 31 Ekim-5 Kasım, Antalya (Poster Bildiri). Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica Supp. I. Vol: 45 Nov. ss: 310 (Özet Metin) SCI-Expanded
 156. Mutlu E.Kırmızı Y.Şahin Ş.Gülhan İ. Ergir M. Yavuz M. (2011) Diyabetik Ayak Yarası Olan Hastaların Ayak Yarası Oluşumunu Önlemeye Yönelik Uygulamaları. V Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, 31 Ekim-5 Kasım, Antalya (Poster Bildiri). Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica Supp. I. Vol: 45 Nov. ss: 310 (Özet Metin) SCI-Expanded
 157. Özyürek P, Yavuz M, Yıldız Ö (2011) “Braden Risk Değerlendirme Ölçeğine Göre Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalarda Risk ve İnsidans İncelenmesi,” 8.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 16-20 Kasım 2011, Swissotel, Ankara. Bildiri Özetleri S07. (Özet Metin) “Sözel Bildiri İkincilik Ödülü”
 158. Palaz C, Yavuz M (2012) ”Şant Ameliyatı Geçiren Çocuk Hastalar İçin Hemşire İzlem Formu Geliştirilmesi ve Bakıma Etkisi” Türk Nöroşirurji Dergisi, 8. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 20 -24 Nisan 2012, Antalya Türk Nöroşirurji Dergisi Ek Sayı Cilt 22 ss:342. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 159. Totur B, Yavuz M (2012). Bel Fıtığı Ameliyatı İle İlgili Hemşirelik Çalışmalarının İncelenmesi, Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, 8. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 20-24 Nisan 2012 Belek/Antaya. Türk Nöroşirurji Dergisi, c:22, Ek Sayı, ss:354. Türk Nöroşirurji Dergisi Ek Sayı Cilt 22 ss:354. (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 160. Özşaker E, Altınbaş Y,. Nurülke B, Yavuz M (2012) Üriner Sistem Cerrahisi Uygulanan Hastaların Ağrı ve Konfor Düzeylerinin İncelenmesi. 5. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi. 3-4 Mayıs Girne Kıbrıs S 03. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 161. Aspar Pour H, Yavuz M (2012) Vücut İç Sıcaklığı Yüksekliğinin Hemodinamik Parametrelere Etkisi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi/ 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir. Kongre CD -HSB -21.ss. 471 (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 162. Totur B, Yavuz M (2012) Enteral Beslenen Hastalarla Yapılan Hemşirelik Çalışmalarının İncelenmesi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi/ 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir. Kongre CD -HPB -47. Ss: 488 (Poster Bilidiri) (Özet Metin)
 163. Dirimeşe E, Yavuz M (2012) “Ameliyat Sonrası Elastik Basınçlı Çorap Kullanan Hastalarda Yaşanan Rahatsızlıklar ve Hasta Memnuniyeti.” 18. Ulusal Cerrahi Kongresi- 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2012, İzmir, Kongre CD -HPB -53 ss: 490 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 164. Yavuz M, Altınbaş Y, Aslan A, Kondakçı M, Sarı N, Kizir N (2012) “Cerrahi Hasta Eğitimi: Literatür İnceleme 2002-2012.” 18. Ulusal Cerrahi Kongresi/ 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir. Kongre CD -HPB -64 ss: 494 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 165. Yavuz M, Karacabay K, Karaveli S, Kahraman A (2012)”Stomalı Hastaların Gaz Çıkışı ve Koku İle İlgili Deneyimlerinin İncelenmesi” Uluslararası Katılımlı I. Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi: Yara ve Stoma Bakımı Kongresi 10-12 Eylül 2012 İzmir Kongre Özet Kitabı ss:75. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 166. Gezer N, Cengar H, Ulus A, Buruk F, Özaydin E, Alakuş G, Buyan H, Kurt İ, Yavuz M (2012) “Bir Üniversite Hastanesinde Basınç Yarası Prevalansının Belirlenmesi”, Yara ve Stoma Bakımı Kongresi 1. Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi, 10-12 Eylül 2012, İzmir, Kongre Özet Kitabı ss:77. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 167. Tanıl V, Yavuz M, Çetinkaya Y, Kahraman A (2012) “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Basınç Yarası Prevalansı” Uluslararası Katılımlı I. Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi: Yara ve Stoma Bakımı Kongresi 10-12 Eylül 2012 İzmir, Kongre Özet Kitabı ss:85. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 168. Dolgun E, Yavuz M, Eroğlu B, İslamoğlu A (2012)”Çocukların Ameliyat Öncesi Aç Kalma Sürelerinin İncelenmesi”, 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 17-20 Ekim 2012, Ankara, Çocuk Cerrahisi Dergisi Kongre Özel Sayısı Vol:26, Supp. 2012 ss:449 (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 169. Dolgun E, Yavuz M, Eroğlu B, Polat M, İslamoğlu A (2013) “Extrofi Vezikalı Bireylerin (18 Yaş Üstü) Yaşadıkları Sorunlar”, 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2013- Eskişehir, ss.418. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 170. Dolgun E, Yavuz M, Polat M, Eroğlu B, Uyar Şefik M, İslamoğlu A (2013) “Çocuk Cerrahisi Kliniğinde Ailelere Verilen Eğitim Kitapçığının Anlaşılma Durumunun Belirlenmesi” 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2013- Eskişehir, ss.423. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 171. Şahin Ş., Dündar M., Mutlu E., Altınbaş Y., Yavuz M. (2013) Ortopedi Kliniğinde Ameliyat Öncesi ve Sonrası Dönemde Düşme Risklerinin Değerlendirilmesi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi/ 6. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, 29 Ekim-03 Kasım 2013, Antalya, Kongre Kitabı ss.374. (Sözel Sunum) (Özet Metin)
 172. Dündar M., Güreşci T.,Şahin Ş., Mutlu E, Yavuz M., Altınbaş Y. (2013) Günübirlik Cerrahi Olan Hastaların Anestezi Sonrası İyileşme Durumlarının İncelenmesi.23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi/ 6. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, 29 Ekim-03 Kasım 2013, Antalya, ss.374. (Sözel Sunum) (Özet Metin)
 173. Güreşci T., Dündar M., Şahin Ş., Mutlu E, Yavuz M., Altınbaş Y. (2013) Günübirlik Cerrahi Olan Hastaların Ameliyat Sonrası Ağrı İzlemi.23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi/ 6. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, 29 Ekim-03 Kasım 2013, Antalya. Kongre Kitabı ss.383. (Poster Bilidiri) (Özet Metin) “Poster ikicilik Ödülü”
 174. Yavuz Karamanoğlu A, Yavuz M (2013) “Ürolojik Girişimlerde Sağlıkla İlişkili İdrar Yolu Enfeksiyonunun Önlenmesine Yönelik Klavuz” Büyük Üroloji Buluşması I 31 Ekim – 3 Kasım 2013- Antalya. (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 175. Yavuz Karamanoğlu A, Gök F, Sayır S, Saruhan G, Özban M, Yavuz M (2013) “Dev İnsizyonel Hernili Hastada Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu” 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013, Kuşadası-Aydın 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 177. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN:978-975-92475-6-0. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 176. Şahin B, Yavuz M, Bekletenler A, Uncu F, Okyar G, Bildik G (2013) “Ameliyathanede Cilt Antisepsisinde Kullanılan Solüsyon Miktarlarının İncelenmesi” 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013, Kuşadası-Aydın 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı 202-205. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN:978-975-92475-6-0. (Sözel Bildiri) (Tam Metin)
 177. Yavuz M, Okgün Alcan A, Yavuz Karamanoğlu A, Çalışkan İ (2013) “Toplumun Robotik Cerrahi Konusunda Düşüncelerinin Belirlenmesi” 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013, Kuşadası-Aydın. 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 236-242. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN:978-975-92475-6-0. (Sözel Bildiri) (Tam Metin)
 178. Çalışkan İ, Yavuz M, Çakırcalı E (2013) “Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersi Sınav Sorularının Madde Analizine Göre Değerlendirilmesi” 8. Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013, Kuşadası-Aydın. 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 258. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN:978-975-92475-6-0. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 179. Demir Korkmaz F, Yavuz M, Özbayır T, Özşaker E, Karacabay K, Karaveli S, Okgün Alcan A, Altınbaş Y, Şahin Köze B, Aslan A (2013) “Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar ile İlgili Beklentilerinin Karşılanma Düzeylerinin Belirlenmesi” 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013, Kuşadası-Aydın. 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 259-263. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN:978-975-92475-6-0. (Sözel Bildiri) (Tam Metin)
 180. Yavuz M, Öztürk S, Ulusoy C, Kecef M, Kabak S, Zeybek R (2013) “Hastaların Günübirlik Cerrahi Hakkında Düşüncelerinin İncelenmesi” 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013, Kuşadası-Aydın 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 281-289. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN:978-975-92475-6-0. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 181. Mumcu Z, Şahin B, Öztürk H, Yavuz M, Bildik G (2013) “Olgu Sunumu: Laparoskopik Morbid Obezite Ameliyatı Geçiren Hastanın Bakımı” 8. Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013, Kuşadası-Aydın 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 352. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN:978-975-92475-6-0. (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 182. Yavuz Karamanoğlu A, Gök F, Sayır S, Saruhan G, Birsen O, Yavuz M (2013) “Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı Yapılan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu” 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013, Kuşadası-Aydın 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 359. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN:978-975-92475-6-0. (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 183. Ciğerci Y, Yavuz M (2013) “Laparoskopik Kolon Cerrahisi Geçiren Hastada Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu” 8. Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013, Kuşadası-Aydın 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 360-366. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN:978-975-92475-6-0. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 184. Özbayır T, Yavuz M, Demir Korkmaz F, Özşaker E, Karacabay K, Karaveli S, Okgün Alcan A, Altınbaş Y, Şahiz Köze B, Aslan A (2013) “Entegre Eğitimde Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Beş Yıllık Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi” 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013, Kuşadası-Aydın 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 385-389. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN:978-975-92475-6-0. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 185. Yavuz M, Demir Korkmaz F, Özbayır T, Özşaker E, Karacabay K, Karaveli S, Okgün Alcan A, Altınbaş Y, Şahiz Köze B, Aslan A (2013) “Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Uygulaması: 5 Yıllık Değerlendirme” 8. Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013, Kuşadası-Aydın 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 390-393. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN:978-975-92475-6-0. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 186. Yıldırım GÖ, Yavuz M, Özbayır T (2013) “Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği Ön Lisans Programının Eğitim Müfredatlarının İncelenmesi (Türkiye Profili)” 8. Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013, Kuşadası-Aydın 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 410.-416. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN:978-975-92475-6-0. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 187. Yavuz M, Altınbaş Y, Aslan A, Şahin Köze B (2013) “Ağrı Kontrolünde İlaç Dışı Tedavi Yöntemlerinin Kullanıldığı Hemşirelik Tezleri: Sistematik Literatür Tarama” 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013, Kuşadası-Aydın 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 417-423. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. ISBN:978-975-92475-6-0. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 188. Yavuz M, Şahin Köze B, Aslan A, Altınbaş Y (2014) Türkiye’de Kolorektal Cerrahi Hemşireliği İle İlgili Yapılmış Çalışmalar: Literatür İncelemesi” 16-20 Nisan 2014, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi – Antalya, (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 189. Dönmez YC, Yavuz M, Aslan A, Bulut A, Kılınç Ö. (2014) “Ameliyathanelerde Çevre Dostu Uygulamaların İncelenmesi”. 19. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014 Antalya, HS-10 (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 190. Dirimeşe E, Yavuz M, Aslan A. (2014) “Cerrahi Hastalarında Venöz Tromboemboli Risk Prevalansı”. 19. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014 Antalya, HP-08 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 191. Umar DÇ, Yavuz M, Karaveli S, Erdoğan S, Özkul N. (2014) “Cerrahi Hemşirelerinin Ameliyat Öncesi Açlık Tutum, Uygulama ve Bilgi Düzeyi”. 19. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014 Antalya, HP-38 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 192. Yavuz M, Şahin Köze B, Aslan A, Altınbaş Y. (2014) “Türkiye’de Kolorektal Cerrahi Hemşireliği İle İlgili Çalışmalar; Literatür İncelemesi”. 19. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014 Antalya, HP-40 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 193. Yavuz M, Dolgun E. (2014) “Türkiye’de Günübirlik Cerrahi Hemşireliği: Literatür Taraması”, 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya, HP-64 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 194. Umar DÇ, Öğce F, Yavuz M, Karaveli S, Polo C, Sapaz N. (2014) “Bir Üniversitesi Hastanesinin Cerrahi Birimlerinde Çalışan Hemşirelerin Teknoloji Kullanım Profili”. 19. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014 Antalya, HP-67 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 195. Dönmez YC, Karacabay K, Yavuz M, Kalmış N, Kahya S. (2014) “Hastaların Ameliyat Sonrası Bulantı Kusma Durumlarının Belirlenmesi”. 19. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014 Antalya, HP-70 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 196. Çalışkan İ, Yavuz M, Palaz C, Çakırcalı E. (2014) “Hemşirelik Öğrencilerinin Yaptıkları Hasta Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”. 19. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014 Antalya, HP-73 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 197. Yöntem E, Bal V, Yavuz M. (2014) “Anestezi Sonrası Bakım Ünitesinde Gürültünün İncelenmesi”. 19. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014 Antalya, HP-75 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 198. Dönmez YC, Yavuz M, Altınbaş Y, Güzelipek A, Gökçe G. (2014) “Ameliyathane Hemşirelerinde Ergonomik Durumların İncelenmesi”. 19. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014 Antalya, HP-77 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 199. Dolgun E, Karaveli S, Yavuz M, Çankaya F, Yolcu S (2014) “Obezite Cerrahisi Geçiren Hastaların Beden İmajı İle İlgili Deneyimlerinin İncelenmesi” 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya, HP-85 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 200. Uslu Y, Yavuz M. (2014) “Ameliyat Öncesi Tüy Temizliği: Sistematik İnceleme”. 19. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014 Antalya, HP-96 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 201. Aslan A, Altınbaş Y, Dolgun E, Yavuz M (2014) “İlaç Dışı Tedavi Yöntemlerinden Aromaterapinin Kullanıldığı Hemşirelik Tezleri: Sistematik Literatür Tarama” Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, 24-26 Nisan 2014, P67 ss: 167. (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 202. Yavuz M, Dolgun E, Karaveli S, Demir Korkmaz F, Özbayır T (2014) “Ege Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitim Faaliyetleri”, I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 18-21 Haziran 2014, İzmir, ss:425 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 203. Yavuz M., Dönmez YC., Köze BŞ., Korkmaz FD., Özbayır T. (2014) “Ege Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Faaliyetleri”, I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 19-21 Haziran 2014, İzmir, ss:426 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 204. Yavuz M, Yelda Candan D, Şahin Köze B, Demir Korkmaz F, Özbayır T, (2014) “Ege Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Faaliyetleri”, I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19-21 Haziran 2014 – İzmir, ss:426 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 205. Yavuz M, Özşaker E, Aslan A, Özbayır T, Korkmaz FD. (2014) “Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin Cerrahi Hemşireliği Eğitimine Etkisi”. I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 19-21 Haziran 2014, İzmir, ss:427 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 206. Karaveli S, Özbayır T, Yavuz M. (2014) “Stoma Bakım Ürünlerinin Tarihsel Gelişimi”. I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 19-21 Haziran 2014, İzmir, ss:354 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 207. Dolgun E, Yavuz M, Polat M, Eroğlu B, İslamoğlu A (2014) “Ailelerin ve Çocukların Bilgilendirilme Zamanının Değerlendirilmesi” 18. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 17 – 20 Eylül 2014, Trabzon (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 208. Aslan A, Yavuz M. (2014) “Hemşirelerin Basınç Yarasını Önlemeye Yönelik Klinik Uygulamalarının Belirlenmesi”. 9. Ulusal Yara Bakımı Kongresi 27-30 Kasım 2014, Antalya, ss: 104 (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 209. Aslan A, Yavuz M. (2014) “Basınç Yarasını Önlemeye Yönelik Hemşirelerin Tutumları”. 9. Ulusal Yara Bakımı Kongresi 27-30 Kasım 2014, Antalya, ss:105 (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 210. Dolgun E, İslamoğlu A, Yıldız MD, Polat M, Oğuz M, Eroğlu B, Şan S, Gürbüz H, Tanıl V, Yavuz M. (2015) “Güvenli Kimyasal Madde Kullanımı”. Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri 2015″Herkes İçin Güvenlik” 3-4 Nisan 2015, İzmir (Sözel Bildiri) (Program)
 211. Kabataş M, Yavuz M, Tanıl V, Sarsılmaz M, Baykal FC. (2015) “Hastaların Hasta Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi”. Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri 2015″Herkes İçin Güvenlik” 3-4 Nisan 2015, İzmir (Sözel Bildiri) (Program)
 212. Alcan A.O, Yavuz M, Tanıl V, Dinçaslan G, Hepçivici Z, Kurcan Ç, Arıkan E, Dere T. (2015) “Cerrahi Duman Riskleri ve Koruyucu Önlemlerin İncelenmesi”. Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri 2015 “Herkes İçin Güvenlik” 3-4 Nisan 2015, İzmir (Sözel Bildiri) (Program)
 213. Yavuz Van Giersbergen M., Okgün Alcan A, Soyer Geçkil Ö, Kabataş M, Yoltay E. (2015). Hemşirelerin Güncel Uygulamalar Konusundaki Deneyimlerinin Belirlenmesi. 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, 9. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 210-215, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. (Sözel Bildiri) (Tam Metin)
 214. Uslu Y. Ocaktan N. Yavuz Van Giersbergen M., (2015). Ameliyathanede İletişim Sistematik Bir İnceleme. 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, 9. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 235-236, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. (Sözel Bildiri) (Tam Metin)
 215. Dolgun E., İslamoğlu A. Yıldız DM., Polat M., Oğuz M., Eroğlu B. Şan S. Gürbüz H. Tanıl V. Yavuz Van Giersbergen M. (2015) “Güvenli Kimyasal Madde Kullanımı” 9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Sarıgerme / Muğla, 9. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 249. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 216. Candan Dönmez Y., Yavuz Van Giersbergen M., Tanıl V., Nurülke B. Altınbulak D. Seymen M. Öğmen Z. Ersan D. (2015) “Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği Konusundaki Durumlarının İncelenmesi, 12-15 Kasım 2015, Sarıgerme / Muğla, 9. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 250. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 217. Sarı N. Yavuz Van Giersbergen M., Sarısakal G (2015) “Sağlık Çalışanlarının Yoğun Bakımlarda Deliryum Yönetimlerinin İncelenmesi” 9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Sarıgerme / Muğla, 9. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 388-402. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 218. Özşaker E. Tanıl V., Özdemir N., Daştı D., İyik Aksakal B., Oğuz Ş., Ertürk M., Şahin Köze B., Altınbaş Y., Yavuz Van Giersbergen M., (2015) “Çevre Dostu Uygulamalara İlişkin Hemşirelerin Bilgi Ve Uygulamalarının İncelenmesi” 9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Sarıgerme / Muğla, 9. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 409. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 219. Ocaktan N., Uslu Y., Yavuz Van Giersbergen M., (2015). “Ameliyathane Yangınları: Medya İncelemesi”. 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, ss. 416. 9. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 220. Yıldırım GÖ., Yavuz Van Giersbergen M., (2015). “Ameliyathane Stajında Yapılan Girişimlerin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi”. 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, ss. 417. 9. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 221. Totur Dikmen B., Yavuz Van Giersbergen M., (2015) “Gastrik Rezüdü atılmalı mıdır? Atılmamalı mıdır?” 9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Sarıgerme / Muğla, 9. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 468-472. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 222. Totur Dikmen B., Yavuz Van Giersbergen M., (2015) “Enteral Beslenen Hastalarda Gastrik Rezüdü Kontrolünde Görülen Gastrointestinal Sistem Komplikasyonları” 9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Sarıgerme / Muğla, 9. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 501. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 223. Şahin Köze B., Altınbaş Y., Aslan A., Yavuz Van Giersbergen M., Seber S (2015) “Ameliyat Öncesi Aç Kalma Süresi” 9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Sarıgerme / Muğla, 9. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 503-506. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 224. Yavuz Van Giersbergen M., Okgün Alcan A, Kabataş M, Soyer Geçkil Ö, Yoltay E. (2015). Hemşirelerin Robotik Cerrahi Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesi. 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, 9. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı, ss. 571-575. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 225. Okgün Alcan A., Yavuz Van Giersbergen M., Tanıl V., Dinçarslan G.,Hepçivici Z. Kurcan Ç., Arıkan E., Dere T. (2015) Bir Üniversite Hastanesinde Cerrahi Duman Riskleri ve Koruyucu Önlemlerin İncelenmesi” 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, 9. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 576-578, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 226. Altınbaş Y., Aslan A., Şahin Köze B., Yavuz van Giersbergen M., Bilgin A, “Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Ameliyat Öncesi ve Sonrası Ağrı Yönetiminin İncelenmesi” 9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Sarıgerme / Muğla, 9. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 579-582. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 227. Aslan A., Şahin Köze B., Altınbaş Y., Yavuz Van Giersbergen M., Sarısakal G (2015) “Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastalarda Ameliyat Öncesi Cilt Hazırlığının Uygulanma Durumlarının İncelenmesi” 9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Sarıgerme / Muğla, 9. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı ss. 583-587. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri- İzmir. (Poster Bildiri) (Tam Metin) Poster Bildiri Birinciliği
 228. Totur Dikmen B., Yavuz Van Giersbergen M., Yurtseven T., (2016) “Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral Beslenen Hastalarda Gastrik Rezidü Yönetimi” 20. Ulusal Cerrahi Kongresi/ 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, HS-1 (Sözel Bildiri) (Özet Metin) “Sözel Bildiri Birinciliği”
 229. Yavuz Karamanoğlu A., Yavuz Van Giersbergen M., Zümrütbaş A.E., (2016) “Radikal Prostatektomi Sonrası Hastaların Üriner İnkontinans Deneyimleri” 20. Ulusal Cerrahi Kongresi/ 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, HS-8 (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 230. Yavuz Karamanoğlu A., Yavuz Van Giersbergen M., (2016) “Radikal Prostatektomi Sonrası Hastaların Deneyimleri: Sistematik İnceleme” 20. Ulusal Cerrahi Kongresi/ 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, HS-29. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 231. Yöntem E., Yavuz Van Giersbergen M., (2016) “Bir Hastanede DSÖ Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Uygulanması ve Deneyimlerin İncelenmesi: Odak Grup Görüşmesi, 20. Ulusal Cerrahi Kongresi/ 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, HS-34. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 232. Yavuz Van Giersbergen M., Okgün Alcan A., Altınbaş Y., Şahin Köze B., Aslan A., Soyer Geçkil Ö., Yoltay H.E., Geçit S., (2016) “İntörn Hemşirelerin Cerrahi Uygulama Alanına İlişkin Görüşleri: SWOT Analizi” 20. Ulusal Cerrahi Kongresi/ 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, HP-10. (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 233. Dolgun E., Yavuz Van Giersbergen M., Özdemir N., Aydınlı Y., Ordu G., (2016) “Böbrek Nakli Sonrası Hastaların Fiziksel İzolasyon Durumlarının İncelenmesi” 20. Ulusal Cerrahi Kongresi/ 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, HP-30. (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 234. Dolgun E, Şahin Köze B., Yavuz Van Giersbergen M., Polat M., Eroğlu B., İslamoğlu A., Ergün M. O. (2017). Çocukların Ameliyat Sonrası İyileşme Sürecinin İncelenmesi. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 1. Yavuz, M. (2000). The use of computers at the Ege university school of nursing. 1.Uluslararası & 8. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 29 Ekim- 2 Kasım 2000, Antalya. Kongre Kitabı. (Ss: 517-520). İstanbul: (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 2. Yavuz, M. (2000). Electronic publishing (journals) and nursing. 1. Uluslararası & 8. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 29 Ekim- 2 Kasım 2000, Antalya. Kongre Kitabı. (Ss: 553-557). İstanbul: (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 3. Yavuz, M., Demir, F., Dramalı, A. (2000). Stress on intensive care nurses. 1. Uluslararası & 8. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 29 Ekim- 2 Kasım 2000, Antalya. Kongre Kitabı. (Ss: 558-561). İstanbul: (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 4. Yavuz, M. (2001). Hemşirelik Eğitiminde Alternatif Ve Tamamlayıcı Terapiler. (Alternative And Complemantary Therapies in Nursing Education). I. Uluslararası & V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül, Kapadokya. Kongre Özet Kitabı (Ss: 47). (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 5. Yavuz, M. (2001). Dünyada Hemşirelik Doktora Eğitimi. (Nursing Doctoral Education in The World). I. Uluslararası & V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül 2001, Kapadokya, Kongre Özet Kitabı (Ss: 48). (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 6. Yavuz, M. (2001). Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencileri ve İnternet. (University Schools of Nursing Students and İnternet). I. Uluslararası & V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül, Kapadokya, Kongre Özet Kitabı (Ss: 48). (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 7. Kaymakçı, Ş., Yavuz, M., Özbayır, T., Dramalı, A. (2001). Cerrahi hastalıklar hemşireliği sınavı madde analizi, (The item analysis of the surgical nursing course examination). I. Uluslararası &V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül 2001, Kapadokya. Kongre Kitabı. (Ss: 365-368). İstanbul: Özlem Grafik Matbaacılık 2003. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 8. Kaymakçı, Ş., Yavuz, M., Demir, F., Candan, Y., Çoşkun, Ş.İ., Toprak, E., Dramalı A. (2001). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Cerrahi Hastalıları Hemşireliği Dersi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri, (The Opinions Of The Students As To The Practice Of Surgical Nursing at The Ege University). I. Uluslararası &V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül 2001, Kapadokya. Kongre Kitabı. (Ss: 369-376). İstanbul: Özlem Grafik Matbaacılık. 2003. (Poster Bildiri) (Tam Metin)
 9. Güzelay N., İslamoğlu A., Yavuz M. (2005) Hemşirelerin Kongrelere Katılımlarının İncelenmesi. 3. Uluslararası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005 İzmir. Kongre Özet Kitabı ss: 40.(Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 10. Atar F., Kenar A, Yavuz M., Hepgünay H. (2005) Günübirlik Cerrahi Hemşire Bakım Formlarının Kalite Güvenliğinin İncelenmesi. 3. Uluslar Arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005 İzmir. Kongre Özet Kitabı (Ss: 124). (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 11. Köktürk M.,Yavuz M. (2005)Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde Tıbbi Hizmetlerin Kullanım Uygunluğunun Değerlendirilmesi. 3. Uluslar Arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005 İzmir. Kongre Özet Kitabı (Ss: 124). (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 12. Kenar A, Atar F.,Yavuz M., Hepgünay H. (2005) Günübirlik Cerrahi Hastalarının Taburculuk Kriterleri İle İzlenmesi. 3. Uluslar Arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005 İzmir. Kongre Özet Kitabı (Ss: 125). (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 13. Özkurt T., Ekli E., Hepgünay H., Yavuz M. (2005) Traksiyonlu Hastalarda Durumluluk- Sürekli Kaygının İncelenmesi. 3. Uluslar Arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005 İzmir. Kongre Özet Kitabı (Ss: 125). (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 14. Oruç Y.Y.,Yavuz M. (2005) Masajın Prematüre Bebeklerin Vital Bulgular Ve Fizyolojik Gelişimine Etkisi. 3. Uluslar Arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005 İzmir. Kongre Özet Kitabı (Ss: 126). (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 15. Doğan N.,Yavuz M., Çiçek Ş., İslam O., Hepgünay H. (2005) Hastalar Tarafından Total Diz Protezi Uygulanan Hasta ve Aile Üyeleri İçin Rehber Bilgiler Kitapçığının Değerlendirilmesi. 3. Uluslar Arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005 İzmir Kongre Özet Kitabı (Ss: 126). (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 16. Demirbacak A.,Yavuz M. (2005) Hemşirelerin Meslek Derneklerine Üyeliklerinin İncelenmesi. 3. Uluslar Arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005 İzmir. Kongre Özet Kitabı (Ss: 127). (Poster Bildiri)
 17. Asgar Pour H., Yavuz M., (2012) Effects Of Peripheral Cold Application On Core Body Temperature and Hemodynamic Parameters in Febrile Patients in The Neurosurgical ICU, 23. International Nursing Research Congress,(Ss: 112), Austuralia, 30 July -3 Agust 2012. (Özet Metin)
 18. Yavuz M., Kaymakci S., Ozsaker E., Dirimese E., Okgun Alcan A.(2013) Investigating Fire Safety Practices in Turkish Operation Rooms.. ORNAC 23rd National Conference and IFPN Conference 21-25 April 2013 Ottawa, Canada (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 19. Yavuz M., Kaymakci S., Ozsaker E., Dirimese E., Okgun Alcan A.(2013) The Usage of Surgical Safety Checklist in Turkish Operating Rooms. ORNAC 23rd National Conference and IFPN Conference 21-25 April 2013 Ottawa, Canada (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 20. Yavuz, M., Kaymakçı, Ş., Özşaker E, Alcan AO, Dirimeşe E. (2015) Investigation of Surgical Smoke Risks And Preventive Measures in Turkish Operating Rooms (OP 074). 7th EORNA Congress, May 7-10, 2015 Rome, Italy, Abstract Book ss:44-46 (Sözel Bildiri) (Tam Metin)
 21. Dönmez YC.,Yavuz M. (2015) Literature Review: Operating Room Nursing Researches In Turkey, (PP 035) 7th EORNA Congress, May 7-10, 2015, Rome, Italy. 7th EORNA Congress Abstract Book ss: 73 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 22. Yavuz M., Kaymakçı Ş., Alcan AO, Özşaker E, Dirimeşe E. (2015) The Usage of Surgical Safety Checklist in Turkish Operating Rooms (PP 35). 7th EORNA Congress, May 7-10, 2015, Rome, Italy. 7th EORNA Congress Abstract Book ss: 79 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 23. Yavuz M., Kaymakçı Ş., Özşaker E, Alcan AO, Dirimeşe E. (2015) Investigating Fire Safety Practices in Turkish Operation Rooms (PP 36). 7th EORNA Congress, May 7-10, 2015, Rome, Italy. 7th EORNA Congress Abstract Book ss: 79 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 24. Dolgun E.,Yavuz M., Aslan A., Altınbaş Y., Cevher Y., Nalcı Günay S., Bildik G. (2015) “The Investigation of Early Mobilisation Times of Patients After Surgery, (PP 054), 7th EORNA Congress, May 7-10, 2015, Rome, Italy. 7th EORNA Congress Abstract Book (p: 87) (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 25. Güreşçi TG., Altınbaş Y., Yavuz E., Şahin Ş., Dündar M., Yavuz M. (2015) Perioperative/Clinical Practice Day Surgery Patients’ Pains After Surgery (PP 055),.7th EORNA Congress, May 7-10, 2015, Rome, Italy. 7th EORNA Congress Abstract Book ss: 87 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 26. Güreşçi TG., Altınbaş Y., Yavuz E., Şahin Ş., Dündar M., Yavuz M. (2015) Day Surgery Patient’s Recovery after Anesthesia (PP 056). 7th EORNA Congress, May 7-10, 2015, Rome, Italy. 7th EORNA Congress Abstract Book ss: 87 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 27. Arıcan S., Uslu Y., Yayla İ., Çullu M., Yavuz M., Aslan FE. (2015) Consignee Material: Where and How? (PP 058) 7th EORNA Congress, May 7-10, 2015, Rome, Italy. 7th EORNA Congress Abstract Book ss: 88-89 (Poster Presentation) (Tam Metin)
 28. Dönmez YC., Karacabay K., Yavuz M., Kalmis N., Kahya S. (2015) A Determination of Post-Operative Nausea and Vomiting in Patients (PP 063), 7th EORNA Congress, May 7-10, 2015, Rome, Italy. 7th EORNA Congress Abstract Book ss: 91 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 29. Dolgun E.,Yavuz M., Eroğlu B., İslamoğlu A. (2015) “Evaluation Pediatric Day Surgery Patient Educational Materials: Turkish Experience”, (PP 73), 7th EORNA Congress, May 7-10, 2015, Rome, Italy. 7th EORNA Congress Abstract Book ss: 95 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 30. Dolgun E.,Yavuz M., Meltem P., Eroğlu B., İslamoğlu A. (2015) “Evaluation of Pediatric Surgery Family Discharge Education in Turkey”, (PP 74), 7th EORNA Congress, May 7-10, 2015, Rome, Italy. 7th EORNA Congress Abstract Book ss: 95 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 31. Dönmez YC., Altınbaş Y., Yavuz M., (2015) The Investigation of Ergonomic Conditions of The Operating Room Nurses (PP 119), 7th EORNA Congress, May 7-10, 2015, Rome, Italy. 7th EORNA Congress Abstract Book ss: 121 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 32. Dönmez YC, Yavuz M., Aslan A. (2015) An Examination of Environmentally Friendly Practices in The Operating Theatre (PP 120), 7th EORNA Congress, May 7-10, 2015, Rome, Italy. 7th EORNA Congress Abstract Book ss: 121 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 33. Yayla İ., Uslu Y., Aslan FE., Yavuz M. (2015) Perioperative/Clinical Practice Surgical Case Cancellations in Different Geographical Regions of Turkey (PP 121).7th EORNA Congress, May 7-10, 2015, Rome, Italy. 7th EORNA Congress Abstract Book ss: 122-123 (Poster Presentation) (Tam Metin)
 34. Kaymakçı Ş.,Yavuz M., Dönmez YC., Dolgun E., Ozşaker E., Alcan AO. (2015) “Turkish Surgical Association Educational Activities”, (PP128), 7th EORNA Congress, May 7-10, 2015, Rome, Italy. 7th EORNA Congress Abstract Book ss: 124-126 (Poster Presentation) (Tam Metin)
 35. Yavuz M., Dolgun E., Korkmaz FD.,Özbayır T., Karaveli S. (2015) “Postgraduate Education in Surgical Nursing at Ege University”(PP 129), 7th EORNA Congress, May 7-10, 2015, Rome, Italy. 7th EORNA Congress Abstract Book ss: 126 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 36. Yavuz M, Özşaker E, Aslan A, Özbayır, Demir Korkmaz F. (2015) The Effect of Ege University Nursing Faculty On Surgical Nursing Education. (PP 143) 7th EORNA Congress, May 7-10, 2015, Rome, Italy. 7th EORNA Congress Abstract Book ss: 129 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 37. Kaymakçı Ş, Yavuz M, Okgün Alcan A, Özşaker E, Dirimeşe E, Öğce F. (2015) Operatıng Room Nurses’ Profile in Turkey. (PP 182) 7th EORNA Congress, May 7-10, 2015, Rome, Italy. 7th EORNA Congress Abstract Book ss: 141 (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 38. Soyer Geçkil Ö., Yavuz van Giersbergen M., (2016) “Tele Nursing Applications and Its Impact on Paitent Outcomes After Surgery – Tele Hemşirelik Uygulamaları ve Cerrahi Sonrası Hasta Sonuçlarına Etkisi” 10. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 11-14 Mayıs 2016 Antalya. Sağlık Akademisyenleri Dergisi Eki, ISSN: 2148-7472; ss: 10. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 39. Soyer Geçkil Ö., Yavuz van Giersbergen M., (2016) “Effectiveness of Surgical Safety Checlist: A Systematic Review – Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Etkinliğinin İncelenmesi: Sistematik İnceleme” 10. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 11-14 Mayıs 2016 Antalya. Sağlık Akademisyenleri Dergisi Eki, ISSN: 2148-7472; ss:40. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 40. Yavuz van Giersbergen M., (2016) “Nursing Doctoral Education in Turkey” 6th World Nursing and Healthcare Conference, August 15-17, 2016 London, UK, Journal of Nursing & Care, Open Access, 5(4); p:39. (Çağrılı Bildiri) (Özet Metin)
 41. Altınbaş Y., Yavuz van Giersbergen M., (2016) “Strengths-Based Nursing Care Model: The Experiences of Coronary Artery Bypass Graft Surgery Patients”, 6th World Nursing and Healthcare Conference, August 15-17, 2016 London, UK, Journal of Nursing & Care, Open Access, 5(4); p:124. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 42. Altınbaş Y., Aslan A., Şahin Köze B., Yavuz van Giersbergen M., (2016) “Investigation of Pain Managements in Surgical Patients”, 6th World Nursing and Healthcare Conference, August 15-17, 2016 London, UK, Journal of Nursing & Care, Open Access, 5(4); p:163. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 43. Aslan A., Şahin Köze B., Altınbaş Y., Yavuz van Giersbergen M., (2016) “Implementation Status of the Preoperative Skin Preparation in Surgical Clinics”, 6th World Nursing and Healthcare Conference, August 15-17, 2016 London, UK, Journal of Nursing & Care, Open Access, 5(4); p:169. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 44. Şahin Köze B., Altınbaş Y., Aslan A., Dolgun E., Yavuz van Giersbergen M., (2016) “Investigation of Preoperative Fasting Times of Surgical Patients”, 6th World Nursing and Healthcare Conference, August 15-17, 2016 London, UK, Journal of Nursing & Care, Open Access, 5(4); p:170. (Sözel Bildiri) (Özet Metin)
 45. Dolgun E., Yavuz van Giersbergen M., (2016) “Development of Follow-up Protocol for Constipated Children and Assessment of Its Effects on Patient Management”, 6th World Nursing and Healthcare Conference, August 15-17, 2016 London, UK, (Ss: 248 ) Journal of Nursing & Care, Open Access, 5(4); p:248. (Poster Bildiri) (Özet Metin)
 46. Yeşilyaprak T, Pekpazar İ, Dolgun E, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Satisfaction Level of Organ Transplant Patients in Terms of Social Support and Nursing Care. (0P51) EORNA Congress, 04-07 May 2017, Rodos Island Greece. Book ss:82. (Oral Presentation) (Özet Metin).
 47. Uslu Y, Altınbaş Y, Özercan T, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Nurses’ Adaptation Process to Robotic Surgery: A Qualitative Study, (0P54) EORNA Congress, 04-07 May 2017, Rodos Island Greece. Book ss:85. (Oral Presentation) (Özet Metin).
 48. Yavuz van Giersbergen M, Okgün Alcan A. (2017) Surgical Plume Related Nursing Research Results in Turkey, (0P80) EORNA Congress, 04-07 May 2017, Rodos Island Greece. Book ss:112. (Oral Presentation) (Özet Metin).
 49. Özşaker E, Kaya A, Okgün Alcan A, Yavuz van Giersbergen M, Aktaş EÖ. (2017) An Examination of the Knowledge and Practice of Doctors and Nurses of the Preservation and Storage of Evidence in Forensic Cases in the Operating Theatre, (0P110) EORNA Congress, 04-07 May 2017, Rodos Island Greece. Book ss:144. (Oral Presentation) (Özet Metin).
 50. Bülbüloğlu S, Eti Aslan E, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Surgical Pathology Material Management in Operating Room: A Point Prevalance Surgery, (FP15) EORNA Congress, 04-07 May 2017, Rodos Island Greece. Book ss:163. (Oral Presentation) (Özet Metin).
 51. Soyer Geçkil Ö, Candan Dönmez Y, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Learning Needs of Surgical Patients: Turkey Sample, (EP018) EORNA Congress, 04-07 May 2017, Rodos Island Greece. Book ss:192. (Poster Presentation) (Özet Metin).
 52. Totur Dikmen B, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Operating Room Nursing in Turkey: An integrative Review, (EP023) EORNA Congress, 04-07 May 2017, Rodos Island Greece. Book ss:197. (Poster Presentation) (Özet Metin).
 53. Gündoğdu E, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Problems Encountered by the Indıvıduals Who Completed and Completıng Doctorate Program in of Surgıcal Nursıng in Turkey, (EP026) EORNA Congress, 04-07 May 2017, Rodos Island Greece. Book ss:200. (Poster Presentation) (Özet Metin).
 54. Yavuz van Giersbergen M. (2017) Turkish Surgical And Operating Room Nurses Congresses 1996-2016, (EP036) EORNA Congress, 04-07 May 2017, Rodos Island Greece. Book ss:210. (Poster Presentation) (Özet Metin).
 55. Yavuz van Giersbergen M, Aslan A. (2017) A Systematic Review About Surgical Smoke Contents, (EP075) EORNA Congress, 04-07 May 2017, Rodos Island Greece. Book ss:250-251. (Poster Presentation) (Özet Metin).
 56. Dolgun E, Dökümcü Z, Eroğlu B, Polat M, İslamoğlu A, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Constipation Frequencies In Pediatric Population, (EP084) EORNA Congress, 04-07 May 2017, Rodos Island Greece. Book ss:260. (Poster Presentation) (Özet Metin).
 57. Aslan A, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Nursing Researches Related Hip And Knee Replacements Surgery In Turkey: Literature Review, (EP099) EORNA Congress, 04-07 May 2017, Rodos Island Greece. Book ss:275. (Poster Presentation) (Özet Metin).
 58. Şahin Köze B, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Pre-Operative Patients Education In Turkey: Literature Review (2006-2016), (EP105) EORNA Congress, 04-07 May 2017, Rodos Island Greece. Book ss:281. (Poster Presentation) (Özet Metin).
 59. Yavuz van Giersbergen M, Şahin Köze B. (2017) Use of Simulation in Operating Room Nursing: Literature Review. (EP121) EORNA Congress, 04-07 May 2017, Rodos Island Greece. Book ss:297. (Poster Presentation) (Özet Metin).
 60. Ciğerci Y, Yavuz van Giersbergen M, Ayva E, Kılıç İ. (2017) Postoperative Normothermia And Extubation Times of Patients Operated on With On-Pump And Off-Pump Coronary Artery Bypass Graft Techniques And Heated With Forced Air Warming Method, (EP138) EORNA Congress, 04-07 May 2017, Rodos Island Greece. Book ss:314. (Poster Presentation) (Özet Metin).
 61. Candan Dönmez Y, Soyer Geçkil Ö, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Surgical Nursing Doctorate Thesis in Turkey (1991-2015), (EP169) EORNA Congress, 04-07 May 2017, Rodos Island Greece. Book ss:346. (Poster Presentation) (Özet Metin).
 62. Yavuz van Giersbergen M, Altınbaş Y. (2017) Surgical Patient Education in Turkey: Systematic Literature Review, (EP170) EORNA Congress, 04-07 May 2017, Rodos Island Greece. Book ss:347. (Poster Presentation) (Özet Metin).
 63. Yavuz van Giersbergen M, Okgün Alcan A, Soyer Geçkil Ö, Yoltay H.E. (2017) Tele-Nursing: Turkish Student Nurses’ Perspective, (EP171) EORNA Congress, 04-07 May 2017, Rodos Island Greece. Book ss:348. (Poster Presentation) (Özet Metin).
 64. Okgün Alcan A, Soyer Geçkil Ö, Yoltay H.E, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Turkish Student Nurses’ Perceptions of e-learning, (EP177) EORNA Congress, 04-07 May 2017, Rodos Island Greece. Book ss:354. (Poster Presentation) (Özet Metin).
 65. Altınbaş Y, Şahin Köze B, Özşaker E, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Investigation of General Characteristics and Nutritional Status of Patients with Urinary System Stone, 23rd World Nursing and Healthcare Conference, 10-12 July 2017, Berlin, Germany, (Oral Presentation). (Özet Metin). Journal of Nursing & Care, Open Access, 6(4); p:141.
 66. Yavuz Karamanoğlu A., Yavuz van Giersbergen M (2017). Experiences Of Patients After Radical Prostatectomy: Systematic Review. 27th Surgical Nursing Nurse Education Conference, 6(7), 21, Doi: 10.4172/2167-1168-C1-058 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 67. Yavuz Karamanoğlu A, Yavuz van Giersbergen M.,Zümrütbaş A.E. (2017). Urinary İncontinence Experiences Of Patients After Radical Prostatectomy. 27th Surgical Nursing Nurse Education Conference, 6(7), 31, Doi: 10.4172/2167-1168-C1-058 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 68. Dolgun E, Şahin Köze B, Yavuz van Giersbergen M, Polat M, Eroğlu B, İslamoğlu A, Ergün M.O. (2017) Çocukların Ameliyat Sonrası İyileşme Sürecinin İncelenmesi, 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 25-28 Ekim 2017. Edirne. Ss:490-491. (Sözel Bildiri) (Özet Metin).
 69. Susam Özsayın F, Turan C, Karakurt A.D, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Ameliyathanede Günlük Atık Miktarının İncelenmesi, 10. Ulusal 2. Uluslararası Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 02-05 Kasım 2017. Antalya. Ss:350-351. (Sözel Bildiri) (Özet Metin).
 70. Özşaker E, Kurcan Ç, Daşdı D, Özdemir N, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Cerrahi Hemşirelerinin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının İncelenmesi. 10. Ulusal 2. Uluslararası Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 02-05 Kasım 2017. Antalya. Ss:365-366. (Sözel Bildiri) (Özet Metin).
 71. Soyer Geçkil Ö, Özyürek P, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Endotrakeal Tüp Kaf Basıncı Kontrolüne İlişkin Düzenlenen Eğitiminin Hemşirelerin Bu Konudaki Bilgi Düzeyine Etkisi, 10. Ulusal 2. Uluslararası Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 02-05 Kasım 2017. Antalya. Ss:384-385. (Sözel Bildiri) (Özet Metin).
 72. Yavuz van Giersbergen M, Öztürk A. (2017) Türkiyede’ki Hemşirelik Öğrencilerinin Ameliyathane Deneyimi İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi: Literatür Tarama. 10. Ulusal 2. Uluslararası Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 02-05 Kasım 2017. Antalya. Ss:473-474. (Sözel Bildiri İkinciliği) (Özet Metin).
 73. Yavuz van Giersbergen M, Şahin Köze B. (2017) Ameliyathanede İş Ortamı Kalitesi; Cerrahi Duman-Literatür Tarama. 10. Ulusal 2. Uluslararası Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 02-05 Kasım 2017. Antalya. Ss:553-554. (Poster Bildiri) (Özet Metin).
 74. Yavuz van Giersbergen M, Aslan A. (2017) Basınç Yaralarını Önlemede Destek Yüzey Kullanımı İle İlgili Uluslar Arası Rehber Önerilerinin İncelenmesi. 10. Ulusal 2. Uluslararası Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 02-05 Kasım 2017. Antalya. Ss:565-566 (Poster Bildiri) (Özet Metin).
 75. Totur Dikmen B, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Basınç Yaralarının Önlenmesi ve Tedavisi İçin Pozisyon Değiştirme Sıklığı Ne Olmalıdır? Güncel Rehberlerin Önerileri. 10. Ulusal 2. Uluslararası Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 02-05 Kasım 2017. Antalya. Ss:567-568 (Poster Bildiri) (Özet Metin).
 76. Totur Dikmen B, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Basınç Yaralarının Önlenmesinde Pozisyon Değiştirme Sıklığı: Sistematik İnceleme. 10. Ulusal 2. Uluslararası Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 02-05 Kasım 2017. Antalya. Ss:569-570 (Poster Bildiri) (Özet Metin).
 77. Şahin Köze B, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Cerrahi Dumanın Sağlık Personeline Etkisi; Literatür Tarama. 10. Ulusal 2. Uluslararası Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 02-05 Kasım 2017. Antalya. Ss:582-583 (Poster Bildiri) (Özet Metin).
 78. Özşaker E, Kurcan Ç, Daşdı D, Özdemir N, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Cerrahi Hemşirelerinin İş Doyumları ve Etkileyen Faktörler. 10. Ulusal 2. Uluslararası Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 02-05 Kasım 2017. Antalya. Ss:604-605 (Poster Bildiri) (Özet Metin).
 79. Soyer Geçkil Ö, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Endotrakeal Tüp Kaf Basıncı Kontrolüne İlişkin Yapılmış Türkçe Çalışmalar: Sistematik İnceleme. 10. Ulusal 2. Uluslararası Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 02-05 Kasım 2017. Antalya. Ss:642-643 (Poster Bildiri) (Özet Metin).
 80. Susam Özsayın F, Turan C, Karakurt A.D, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Genel Cerrahi Ameliyatları Sonrası Çıkan Atıkların İncelenmesi. 10. Ulusal 2. Uluslararası Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 02-05 Kasım 2017. Antalya. Ss:649-650 (Poster Bildiri) (Özet Metin).
 81. Yavuz van Giersbergen M, Okgün Alcan A, Yoltay H.E, Hepçivici Z, Kaya E, Dinçarslan G. (2017) Hemşirelerin Sağlık Kaydı Kullanımı ve Teknolojiye Karşı Tutumu. 10. Ulusal 2. Uluslararası Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 02-05 Kasım 2017. Antalya. Ss:669-670 (Poster Bildiri) (Özet Metin).
 82. Soyer Geçkil Ö, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Hemşirelik Öğrencilerinin Operating Room Dersinde Youtube’un Kullanımına İlişkin Görüşleri. 10. Ulusal 2. Uluslararası Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 02-05 Kasım 2017. Antalya. Ss:697-698 (Poster Bildiri) (Özet Metin).
 83. Vermişli S, Yavuz van Giersbergen M, Biçersoy G, Ulamış B. (2017) Larenjektomi Uygulanan Hastalar İle İlgili Yapılan Hemşirelik Tezleri: Sistematik Literatür Tarama. 10. Ulusal 2. Uluslararası Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 02-05 Kasım 2017. Antalya. Ss:747-748 (Poster Bildiri) (Özet Metin).
 84. Sarı N, Yavuz van Giersbergen M. (2017) Türkiye’de Deliryum İle İlgili Yapılan Hemşirelik Araştırmalarının İncelenmesi. 10. Ulusal 2. Uluslararası Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 02-05 Kasım 2017. Antalya. Ss:823-824 (Poster Bildiri) (Özet Metin).