PROJELER

 1. Korkmaz FD. Karacabay K, Dolgun E, Yavuz M (2016) “Kalp Damar Cerrahisi Geçirecek Hastaların Umut, Depresyon Ve Sosyal Destek Düzeylerinin Belirlenmesi” Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2014- HYO- 007 (05/12/2014 – 2016) (Bütçe: 3176TL) (Yürütücü: Doç. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ)
 2. Yurtseven T, Dikmen BT, Yavuz M, (2015) Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral Beslenen Hastalarda Gastrik Rezidü Yönetimi, (Doktora Tez Projesi). Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu, 13-TIP-046. Proje Yöneticisi (16/05/2013 – 09/04/2015) (Bütçe: 30.121,30 TL)
 3. Yavuz M, Kaymakçı Ş, Özşaker Ö, Dirimeşe E, Okgün A (2010) Ameliyathanelerde Güvenli Cerrahi, Duman ve Yangın Konusundaki Uygulamaları Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu, 10-HYO-006. Proje Yöneticisi (Bütçe:
 4. Aydoğdu S, Yavuz M, Ter N (2010) Kalça ve Diz Cerrahisi Pansumanlarını Tespit Etmede Kullanılan İki Farklı Yapışkan Ürünün Deri Bütünlüğüne Etkisi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu, 10-TIP-011. Proje Yöneticisi (Bütçe:
 5. Özbayır T, Taşdemir N, Uyar M, Yavuz M, Çankaya G, Dinçarslan G (2010) Endoktrakeal Tüp Kaf Basıncı İzlem: Klinik Pilot Çalışma. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu,10-HYO-001. Proje Yöneticisi (Bütçe:
 6. Dirimeşe E, Yavuz M, Elastik Basınçlı Çorap Uzunluğunun Ameliyat Sonrası Derin Ven Trombozunu Önlemeye Etkisi, (Doktora Tez Projesi). (Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu, 2010-SYO-10). Proje Yöneticisi (Bütçe:
 7. Dolgun E. Yavuz M, (2010); “Kabız Çocuklar İçin İzlem Protokolü Geliştirilmesi Ve Hasta Yönetimine Etkisinin İncelenmesi” Doktora Tezi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2009/OSYO/007 Proje Yürütücüsü (Bütçe:
 8. Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T, Yavuz M, Demir F, Özşaker E, Candan Dönmez Y, Oyur Çelik G “Türkiye’de Ameliyathanelerin Mevcut Durumları ve Uygulamaların İncelenmesi” (2009). Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Merkezi EBİLTEM Araştırma Fonu Proje No: BIL 023 Proje Yürütücüsü (Bütçe:
 9. Dramalı A, Çelik GO, Yavuz M, (2006) Jinekolojik Ameliyatlar Sonrasında Hasta Kontrollü Analjezi Uygulanan Hastalarda Progresif Gevşeme Yöntemlerinin Bulantı Kusmayı Önlemedeki Etkisinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, (Doktora Tez Projesi) 06-HYO-001 Proje Yürütücüsü (Bütçe:
 10. Dramalı A, Özşaker E, Yavuz M (2006) Şok Dalgaları ile Taşkırma İşleminde Tensin Ağrıyı Gidermekteki Etkisinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, (Doktora Tez Projesi) 06-HYO-003 Proje Yürütücüsü (Bütçe:
 11. Günübirlik Cerrahi Hastalarının Bakımı İçin Hemşire Bakım Formu Geliştirilmesi ve Formun Kalite Güvenliğinin İzlemi, E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fonu Projesi, 95-HYO–03, Proje Yürütücüsü, 1998. (Doktora Tezi) (Bütçe:144 TL)
 12. Ameliyat Esnasında Kullanılan Gaz- kağıt ve Tülbent maskelerin Boğaz-Burun bakterilerini Önlemedeki Etkinliği, E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fonu Projesi, HEM/004, Proje Yürütücüsü, 1991. (Bütçe: