LİSANÜSTÜ TEZ DANIŞMANLIĞI

Yıldırım, G.Ö. (2006)
“Kalp Ameliyatı Sonrası Hasta Pozisyonunun Hemodinamik Ölçümlere Etkisi” Ege Üniversitesi

Özkan, S. (2008)
“Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Materyali Hazırlayarak Yaptıkları Öğretimin Hastalardaki Etkinliğinin Değerlendirilmesi”. (27/06/2008) (İkinci Yönetici) Ege Üniversitesi

Gezer, N. (2008)
“Tıkayıcı Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Hemşirelik İzlem Standardının Geliştirilmesi”. (17/12/2008) Ege Üniversitesi

Özyürek, P. (2010)
“Basınç yaralarını Önlemede İki farklı Viskoelastik Sünger Destek Yüzeyin İncelenmesi”. (09/04/2010) Ege Üniversitesi

Asgar Pour, H. (2010)
“Vücut Sıcaklığı Yüksek Olan Hastalarda Periferik Soğutma Yöntemin Vücut Sıcaklığı ve Hemodinamik Parametrelere Etkisi”. (20/09/2010) Ege Üniversitesi

Dolgun, E. (2010)
“Kabız Çocuklar İçin İzlem Protokolü Geliştirilmesi ve Hasta Yönetimine Etkisinin İncelenmesi”. (15/10/2010) Ege Üniversitesi

Ter, N. (2011)
“Kalça ve diz cerrahisi pansumanlarını tespit etmede kullanılan iki farklı yapışkan ürünün deri bütünlüğüne etkisinin incelenmesi”. (24/02/2011) Ege Üniversitesi

Dirimeşe, E. (2011)
“Elastik basınçlı çorap uzunluğunun ameliyat sonrası derin ven trombozunu önlemeye etkisi”. (24/11/2011) Ege Üniversitesi

Dikmen, BT. (2015)
“Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral Beslenen Hastalarda Gastrik Rezidü Yönetimi”. (16/05/2013 – 09/04/2015) Ege Üniversitesi (Bütçe: 30.121,30 TL)

Yavuz Karamanoğlu, A. (2015)
“Radikal Prostatektomi Sonrası Hastaların Üriner İnkontinans Deneyimleri”, Ege Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. 09/11/2015.

Altınbaş, Y. (2016)
“Güçlü Yönlere Dayalı Bakım Modeli: Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Olan Hastaların Deneyimleri”, Ege Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 11/01/2016.

Gündoğdu, E. (2016)
“Türkiye’de Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Ve Yapan Bireylerin Karşılaştığı Sorunlar”, Ege Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 29/08/2016.

Doğan, N. (2003)
“Total Diz Protezinde Klinik Rehberin Bakıma Etkisi”. Ege Üniversitesi. (27/08/2003).

Dolgun, E. (2003)
Günübirlik Cerrahide Çocuk Hastalarının Hemşirelik Bakımı İçin Yeniden Yapılanma. Ege Üniversitesi. (28/08/2003).

Köktürk, M. (2005)
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde Tıbbı Hizmetlerin Kullanım Uygunluğunun Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi. (05/01/2005).

Sarıbaş, D. (2005)
Anne Sütü Verme Süresinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi. (05/09/2005)

Sönmez, M. (2007)
“Alçılı Hastaların Evde Bakımları Sırasında Karşılaştıkları Problemler ve Başa Çıkmada Eğitimin Etkisi” Ege Üniversitesi.

Palaz, C. (2009)
“Şant Ameliyatı Olan Çocuk Hastalar İçin Hemşire İzlem Formu Geliştirilmesi ve Bunun Bakıma Etkisi” Ege Üniversitesi. (28/09/2009)

Özkan, D. (2012)
“Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Konusunda Ameliyathane Ekibinin Düşüncelerinin İncelenmesi” Ege Üniversitesi (8/11/2012)

Aslan, A. (2015)
“Hemşirelerin Basınç Yarasını Önlemeye Yönelik Tutumlarının ve Klinik Uygulamalarının Belirlenmesi” (26/09/2014)

Sarı, N. (2015)
“Sağlık Çalışanlarının Yoğun Bakımlarda Deliryum Yönetimlerinin İncelenmesi” Ege Üniversitesi (27/05/2015)